LJ303 Základy středolatinské literatury

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Lucie Mazalová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Dana Stehlíková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět seznámí studenty se základní žánrovou mapou středověké latinské literatury a s jejími nejdůležitějšími obdobími, osobnostmi a díly. Porozumění středolatinské literatuře a její povšechná znalost je nezbytná pro pochopení dalšího kulturního vývoje konkrétních literatur jak středověkých, tak i novověkých a moderních. Předmět se zaměří především na tyto souvislosti a poskytne obecné poučení o vývojových rysech středověké latinské literatury.
Výstupy z učení
Na konci kurzu porozumí student kontinuitě antické literární kultury s literární kulturou středověku, resp. novověku; porozumí charakteru tohoto procesu na základě konkrétních literárních děl (překladových) evropského i českého latinského středověku. Bude schopen charakterizovat základní literární žánry středolatinské literatury a popsat jejich specifika.
Osnova
 • Výchozí situace: texty z latinské patristiky: rozpaky představitelů rodící se křesťanské kultury nad recepcí pohanské antiky a zároveň jejich nevyhnutelná závislost.
 • Situace merovejské a karolinské epochy.
 • Tzv. humanismus 12. století.
 • Novinky vrcholného středověku (scholastika).
 • Středověké návraty k motivům antické literární tradice
Literatura
  povinná literatura
 • NECHUTOVÁ, Jana a Dana STEHLÍKOVÁ. Stručné dějiny latinské literatury středověku. Edited by Jan Kalivoda. 1. vyd. Praha: Arista, 2013. 309 s. ISBN 9788073401450. info
 • CURTIUS, Ernst Robert. Evropská literatura a latinský středověk. Vyd. 1. Praha: Triáda, 1998. 738 s. ISBN 80-86138-07-0. info
 • VIDMANOVÁ, Anežka. Laborintus : latinská literatura středověkých Čech. Vyd. 1. Praha: KLP-Koniasch Latin Press, 1994. 222 s. ISBN 8090150861. info
 • VARCL, Ladislav. Antika a česká kultura. Vyd. 1. Praha: Academia, 1978. 575 s., [6. info
  doporučená literatura
 • Středověká latinská literatura (6.-15. století) : příručka. Edited by Claudio Leonardi. Vydání první. Praha: Academia, 2014. 502 stran. ISBN 9788020023872. info
Výukové metody
Přednášky, seminární diskuse, prezentace zadaného literárního díla.
Metody hodnocení
Pravidelná a aktivní účast v hodinách. Písemný test zaměřený na prověření znalostí látky probraných lekcí.
Informace učitele
Z předepsané povinné literatury jsou tyto tituly omezeny v následujícím rozsahu: E. R. Curtius, Evropská literatura a latinský středověk (1998), s. 15-90, 163-185, 267-291, 410-431. A. Vidmanová, Laborintus: latinská literatura středověkých Čech. Praha: KLP, 1994, s. 63-77, 78-94. Antika a česká kultura. Ed. J. Varcl a kol. Praha: Academia, 1978, s. 9-140.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020.