MED19 Jazykový seminář francouzský III

Filozofická fakulta
podzim 2023
Rozsah
1/3/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Bc. Nikol Halamásková (přednášející)
Mgr. Kristýna Vítková (přednášející)
Mgr. Markéta Macura (náhr. zkoušející)
Garance
doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 10:00–11:40 L31, Čt 16:00–17:40 D32, kromě Út 14. 11.
Předpoklady
MED18 Jazykový seminář FJ II
Kurz navazuje na Jazykový seminář francouzský II (MED18).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 8/25, pouze zareg.: 2/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 1/25
Jiné omezení: Nemohou zapisovat posluchači oboru francouzština.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem semináře je prohloubit znalosti francouzského jazyka a dále rozvíjet slovní zásobu a komunikační schopnosti (úroveň A2/B1 SERR).
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- porozumět probrané slovní zásobě a využít ji v mluveném i psaném projevu;
- vysvětlit a aplikovat probrané gramatické jevy.
Osnova
 • KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI:
 • 1. Vyjádření (ne)souhlasu, lhostejnosti, (ne)jistoty (Unité 1).
 • 2. Vyjádření názoru, úmyslu (Unité 2).
 • 3. Zdůvodnění volby (Unité 3).
 • 4. Vyjádření preferencí (Unité 4).
 • 5. Vyjádření radosti, smutku, strachu (Unité 5).
 • 6. Vyjádření rozčilení, nespokojenosti, zklamání (Unité 6).
 • JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI:
 • 1. Blízká minulost, přivlastňovací zájmena samostatná.
 • 2. Minulé časy (passé composé, imparfait, plus-que-parfait).
 • 3. Tázací zájmena qui/que.
 • 4. Subjonctif. Zápor (ni, ne que).
 • 6. Pořadí dvou osobních zájmen.
 • 7. Srovnání.
 • Průběžně: Příprava DELF A2.
Literatura
  povinná literatura
 • HIRSCHSPRUNG, Nathalie a Tony TRICOT. Cosmopolite 1: Livre de l'élève. Vanves: Hachette Livre, 2017. 224 s. ISBN 978-2-01-401597-3. info
 • HIRSCHSPRUNG, Nathalie a Tony TRICOT. Cosmopolite 2 : méthode de français A2. Edited by Anne Veillon - Émilie Pardo - Nelly Mous. Vanves: Hachette, 2017. 221 stran. ISBN 9782014015997. info
  doporučená literatura
 • PRAVDOVÁ, Marie a Miroslav PRAVDA. Francouzština nejen pro samouky. První vydání. Voznice: LEDA, 2007. 568 stran. ISBN 9788073350833. info
 • AKYÜZ, Anne. Les exercices de grammaire: niveau A2 : [avec corrigés]. Paris: Hachette, 2006. 223 s. ISBN 2-01-155435-7. info
 • Gramatika současné francouzštiny. 1. vyd. V Brně: Lingea, 2011. 207 s. ISBN 9788087471357. info
 • Francouzsko-český, česko-francouzský velký slovník : [--nejen pro překladatele]. 2. vyd. V Brně: Lingea, 2011. 1471 s. ISBN 9788087471319. info
 • CARLO, Catherine a Mariellea CAUSA. Civilisation progressive du français :avec 400 activités : niveau débutant. 2e edition. Paris: CLE International, 2010. 176 s. ISBN 2-09-038120-5. info
Výukové metody
Ve výuce budou využity všechny základní postupy CLT metody (Comunicative Language Teaching): individuální, párová, skupinová cvičení (konverzace, dril, procvičování). Poslechová cvičení. Domácí příprava.
Metody hodnocení
Podmínkou k udělení zápočtu je plnění zadávaných úkolů (psaní, příprava k mluvení, mluvnice a slovní zásoba, poslech)(30%) a úspěšný zápočtový test (písemný a ustní test) (70%).
Povinná účast.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2023/MED19