MED19 Jazykový proseminář francouzský I

Filozofická fakulta
podzim 2012
Rozsah
0/2. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Markéta Macura (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 7:30–9:05 zrusena M12
Předpoklady
MED18 Přípravný seminář FJ II || ROMFJIBXJ Přípravný jazykový seminář II
Kurz navazuje na Přípravný jazykový seminář francouzský II.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30
Jiné omezení: Nemohou zapisovat posluchači oboru francouzština.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem přípravného semináře je prohloubit znalosti francouzského jazyka a dále rozvíjet slovní zásobu a komunikační schopnosti.
Osnova
 • 1. Systém gr. časů ve francouzštině.
 • 2. Vyjádření příčiny, podmínky, důsledku
 • 3. Slovesné vazby
 • 4. Zájmena vztažná, zájmenná příslovce
 • Lexikální a komunikativní část:
 • 1. Vyjádření souhlasu a zamítnutí
 • 2. Společenská konverzace na návštěvě
 • 3. Plány na prázdniny
 • 4. Otázka zdraví a sociální jistoty
 • Kulturně-společenská část.
 • 1. Francouzská republika
 • 2. Francouzské instituce
 • 3. Francouzské kraje a jejich zvláštnosti
 • 4. Současná francouzská literatura
Literatura
 • PRAVDOVÁ, Marie a Miroslav PRAVDA. Francouzština nejen pro samouky. První vydání. Voznice: LEDA, 2007. 568 stran. ISBN 9788073350833. info
 • PRAVDA, Miroslav a Marie PRAVDOVÁ. Francouzština pro samouky. 2. vyd. Voznice: LEDA, 2000. 463 s. ISBN 8085927748. info
 • PRAVDA, Miroslav a Marie PRAVDOVÁ. Francouzština pro samouky. 2 : kazeta. Voznice: LEDA, 1997. 1 magnetof. info
Výukové metody
Ve výuce budou využity všechny základní postupy CLT metody (Comunicative Language Teaching): individuální, párová, skupinová cvičení (konverzace, vzájemné zkoušení, dril, procvičování). Poslech (audionahrávky). Domácí úkoly rozšířené o e-learning. 99% výuky probíhá ve francouzštině. Hlavní důraz je v tomto semestru kladen na poslech.
Metody hodnocení
Zápočet - formou písemného testu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.