NJI_01A Jazyková a překladová cvičení 1

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/6/0. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Viktoria Schmidbauer, B.A. (přednášející)
Mgr. Vlastimil Brom, Ph.D. (cvičící)
Julia Häußermann, M.A. (cvičící)
Mgr. Radim Herout (cvičící)
Mgr. et Mgr. Markéta Hotařová, Ph.D. (cvičící)
Johannes Benjamin Köck, BA, MA (cvičící)
Mag. phil. Johanna Lenhart, M.A. (cvičící)
doc. PhDr. Jiřina Malá, CSc. (cvičící)
PhDr. Zdeněk Mareček, Ph.D. (cvičící)
Erkan Osmanović, MA (cvičící)
doc. Mgr. Sylvie Stanovská, Dr. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Jan Trna (cvičící)
Mgr. Martina Trombiková, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ing. Marek Mrázek (pomocník)
Garance
doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Jiřina Malá, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
NJI_01A/01: Út 18:00–19:40 G23, Čt 16:00–17:40 K32, Pá 8:00–9:40 B2.32, R. Herout, J. Köck
NJI_01A/02: St 8:00–9:40 K23, St 16:00–17:40 B2.51, Čt 18:00–19:40 M22, J. Lenhart, A. Urválek
NJI_01A/03: Po 16:00–17:40 B2.22, Út 14:00–15:40 VP, St 10:00–11:40 K24, V. Schmidbauer, M. Trombiková
NJI_01A/04: Út 12:00–13:40 J21, Út 16:00–17:40 G32, St 8:00–9:40 J21, J. Lenhart, S. Stanovská
Předpoklady
Předpokládaná úroveň jazykových dovedností studenta pro úspěšné absolvování předmětu podle evropského referenčního rámce pro jazyky by měla směřovat k B2.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je zvýšení ústní i písemné jazykové kompetence, aby byl posluchač schopen číst nejrůznější druhy textů, porozumět jim a být schopen podobné texty samostatně vytvářet. Prostřednictvím těchto textů jsou prostředkovány i obsahy reálií.
V kurzu učí rodilí mluvčí i zkušení čeští vyučující. U českých vyučujících je největší důraz kladen na zprostředkování gramatických znalostí. Rodilí mluvčí se soustředí na rozšíření slovní zásoby a schopnost používat němčiny bez podvědomého překládání. Hodinová dotace je rovnoměrně rozdělena mezi české vyučující a německé, příp. rakouské lektory.
Výstupy z učení
Studující zvládnou 6 lekcí z učebnice Sicher! B2.1. Rodilí mluvčí vychází z konverzačních témat těchto lekcí a soustředí se na vybrané německé reálie, nácvik psaní shrnutí německých textů a na jazykově adekvátní formulaci postojů.
Osnova
 • Úvod do prezentačních technik. Lekce 1-6 učebnice Sicher! B2.1
 • - Vermittlung von Präsentationstechniken
 • Lektion 1: Über Freundschaften sprechen. Lebensalter. Mittelfeld im Hauptsatz Wortbildung: Nahsilben bei Nomen Lektion 2: In der Firma. Postionen und Tätigkeiten im Büro. Entspannen am Arbeitsplatz. Kündigungsgründe. Geschäftlich telefonieren. Zustandspassiv. "Von" oder "durch" in Passivsätzen. Vorsilben bei Nomen. Kausale Zusammenhänge. Lektion 3: Medien. Persönliche E-Mail. Leseverhalten. Wortschatz Medienbranche. Nachrichten präsentieren. Verweiswörter im Text. Wortbildung: Nachsilben bei Adjektiven. Uneingeleitete Konditionalsätze. Uneingeleiteter Subjekt- bzw. Objektsatz. Lektion 4: Angebote für Schulabgänger. Wort & Travel. Auslandsaufenthlat. Berufsmesse. Bewertungen mit Adverbien. Temporale Zusammenhänge, Wortbildung: "-weise" bei Adverbien. Lektion 5: Körperbewusstsein. Normale Frauen als Models. Ein männliches Fotomodel. Redewendungen zum Thema Körper.Suchanzeige: Sportpartner. Reportage: Zumba. Das Verb "lassen". Futur II (Vemutungen). Wortbildung: Nominalisierung von Verben mit Nomen/Adverbien. Lektion 6: Städte erleben. Austausch zu Stadterkundungen.Stadtführer-App. Werbeprospekt: Schweizer Städte. Städtequiz. Berliner Stadtteile. Infrastruktur. Bedeutungen des Konjunktiv II. Rektion der Adjektive.
Literatura
  povinná literatura
 • Sicher! B2/1: Deutsch als Fremdsprache / Kurs- und Arbeitsbuch mit CD-ROM zum Arbeitsbuch, Lektion 1–6. München: Huer, 2013. ISBN-10: 3195012073.
 • DREYER, Hilke a Richard SCHMITT. Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. 1. Aufl. Ismaning: Max Hueber, 2000. 359 s. ISBN 3-19-007255-8. info
 • HALL, Karin a Barbara SCHEINER. Übungsgrammatik DaF für Fortgeschrittene. 2. Aufl. Ismaning: Verlag für Deutsch, 1997. 336 s. ISBN 3-88532-642-6. info
  doporučená literatura
 • BERGLOVÁ, Eva, Eva FORMÁNKOVÁ a Miroslav MAŠEK. Moderní gramatika němčiny : výklad, cvičení, klíč. 2. vydání. Plzeň: Fraus, 2002. 311 stran. ISBN 807238144X. info
 • HELBIG, Gerhard a Joachim BUSCHA. Deutsche Übungsgrammatik. 5. Aufl. Leipzig: Enzyklopädie, 1989. 379 s. ISBN 3324003792. info
 • Duden :Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. Edited by Gerhard Augst - Günther Drosdowski. 4. völlig neu bearb. und er. Mannheim: Dudenverlag, 1984. 800 s. ISBN 3-411-20904-6. info
  neurčeno
 • BENEŠ, Eduard. Praktická mluvnice němčiny : přepracované a aktualizované vydání oblíbené mluvnice : nový německý pravopis. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2005. 284 s. ISBN 8072383922. info
Výukové metody
Jazyková cvičení probíhají v součinnosti rodilých mluvčích a českých vyučujících. Práce ve skupinách. Diskuse o jazykových problémech z domácí přípravy. Pravidelné testování.
Sprachübungen bei Lektoren - Muttersprachlern und bei tschechischen Unterrichtenden. Gruppenarbeit. Diskussionen über Zweifelsfälle in den Hausaufgaben. Regelmäßige Tests.
Metody hodnocení
Výuka je zakončena zápočtem. U lektorů je požadován referát na dané téma a písemný test, u českých vyučujících se píše test k jednotlivým lekcím a závěrečný test k probraným lekcím.
Vyučovací jazyk
Němčina
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Rozdělení do kurzů podle kombinací bude vyvěšeno u rozvrhu.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/NJI_01A