NJI_01 Sprachübungen und Landeskunde I/1

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/4/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Yannick Manuel Baumann, M.A. (cvičící)
Mgr. Vlastimil Brom, Ph.D. (cvičící)
Mareike Brümmer, M.Ed. (cvičící)
Karolin Bůžek (cvičící)
Mgr. Radim Herout (cvičící)
Johannes Benjamin Köck, BA, MA (cvičící)
doc. PhDr. Jiřina Malá, CSc. (cvičící)
Erkan Osmanović, MA (cvičící)
Mgr. Martina Trombiková, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Jiřina Malá, CSc.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Jiřina Malá, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
NJI_01/01: Út 18:00–19:40 B2.21, Út 20:00–21:40 B2.51, E. Osmanović, M. Trombiková
NJI_01/02: Čt 12:00–13:40 B2.33, Čt 18:00–19:40 B2.51, R. Herout, J. Köck
NJI_01/03: Čt 8:00–9:40 G24, Čt 18:00–19:40 B2.32, Y. Baumann, R. Herout
Předpoklady
Předpokládaná úroveň jazykových dovedností studenta po úspěšném absolvování předmětu podle evropského referenčního rámce pro jazyky: B2.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Verbesserung der mündlichen und schriftlichen Textkompetenz: Die Studierenden sollen lernen, verschiedene Textsorten zu erfassen und zu verfassen. Anhand dieser Texte werden auch implizit landeskundliche Inhalte vermittelt.
Angestrebtes Sprachniveau: B2 (Úroveň jazykových dovedností studenta po úspěšném absolvování předmětu podle evropského referenčního rámce pro jazyky: B2).
Osnova
 • Behandelte Textsorten:
 • - tabellarischer und ausführlicher Lebenslauf
 • - Textzusammenfassung
 • - Worterklärung
 • - Vermittlung von Präsentationstechniken
 • Grammatische Schwerpunkte:
 • - Modalverben, subjektive Modalität
 • - Trennbare und untrennbare Verben; Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt
 • - Partizipialkonstruktionen; Satzrahmen, Ausrahmung
 • - Artikellehre; Satzverbindung, koordinierende Konjunktionen
 • - Konjunktive, direkte und indirekte Rede
Literatura
  povinná literatura
 • DREYER, Hilke a Richard SCHMITT. Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. 1. Aufl. Ismaning: Max Hueber, 2000. 359 s. ISBN 3-19-007255-8. info
 • HALL, Karin a Barbara SCHEINER. Übungsgrammatik DaF für Fortgeschrittene. 2. Aufl. Ismaning: Verlag für Deutsch, 1997. 336 s. ISBN 3-88532-642-6. info
  doporučená literatura
 • BERGLOVÁ, Eva, Eva FORMÁNKOVÁ a Miroslav MAŠEK. Moderní gramatika němčiny : výklad, cvičení, klíč. 2. vydání. Plzeň: Fraus, 2002. 311 stran. ISBN 807238144X. info
 • HELBIG, Gerhard a Joachim BUSCHA. Deutsche Übungsgrammatik. 5. Aufl. Leipzig: Enzyklopädie, 1989. 379 s. ISBN 3324003792. info
 • Duden :Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. Edited by Gerhard Augst - Günther Drosdowski. 4. völlig neu bearb. und er. Mannheim: Dudenverlag, 1984. 800 s. ISBN 3-411-20904-6. info
  neurčeno
 • BENEŠ, Eduard. Praktická mluvnice němčiny : přepracované a aktualizované vydání oblíbené mluvnice : nový německý pravopis. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2005. 284 s. ISBN 8072383922. info
Výukové metody
Jazyková cvičení u lektorů - rodilých mluvčích a českých vyučujících.
Metody hodnocení
Výuka je zakončena zápočtem. U lektorů se píše stručný obsah, u českých vyučujících se píše gramatický test.
Vyučovací jazyk
Němčina
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Rozdělení do kurzů podle kombinací bude vyvěšeno u rozvrhu.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2018/NJI_01