HIDA08 Zahraniční studijní pobyt

Filozofická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/0/0. 20 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Pavel Boček, CSc. (cvičící)
Mgr. Tomáš Borovský, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D. (cvičící)
prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Bronislav Chocholáč, Dr. (cvičící)
prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc. (cvičící)
doc. Mgr. Tomáš Malý, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc. (cvičící)
prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D.
Historický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Hana Ambrožová
Dodavatelské pracoviště: Historický ústav - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozšíření a prohloubení jazykových kompetencí a seznámení se s paradigmaty, metodologickou výbavou a zásadami vědeckého výzkumu v zahraniční.
Výstupy z učení
V závěru kurzu bude doktorand schopen vést vědecký dialog v cizím jazyce a rozumět stavu výzkumu v zahraničí.
Osnova
  • 1. Konzultace se školitelem, volba hostovské instituce a tutora
  • 2. Příprava studijního pobytu
  • 3. Studijní pobyt
  • 4. Vypracování zprávy a konzultace se školitelem
Literatura
  • Vzhledem k povaze předmětu se studijní literatura nezadává.
Výukové metody
Individuální vědecká práce, průběžné konzultace se školitelem a tutorem v zahraničí.
Metody hodnocení
Podmínkou zápočtu je předložení zprávy o výsledcích studijního pobytu.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, jaro 2024.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2023/HIDA08