PV2B110 Digitální kodikologie a paleografie

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Alžbeta Zavřelová (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Dalibor Havel, Ph.D.
Ústav pomocných věd historických a archivnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Olga Barová
Dodavatelské pracoviště: Ústav pomocných věd historických a archivnictví - Filozofická fakulta
Předpoklady
Kurz je doporučen absolventům kurzů PV1B127 a PV1A328 Digital Humanities pro PVH nebo ARTS020 Digitální humanitní vědy.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/15, pouze zareg.: 0/15, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/15
Jiné omezení: Doporučeno absolventům kurzu PV1B127 nebo PV1A328 nebo ARTS020.
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je představit koncept digitální kodikologie a paleografie jako součást výzkumu 21. století a obohatit tak tradiční výuku kodikologie a paleografie o inovativní nástroje. Studenti se seznámí s online nástroji pro komparace textů, důležitými databázi a katalogy, nebo s limity digitálního výzkumu. Kurz je zaměřen prakticky, studenti budou pracovat na zadaných úkolech přímo v daných programech využívajících nejmodernější metody zpracování textů, zejména strojové učení.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu budou studenti schopni samostatně pracovat s využitím tradičních i digitálních nástrojů a metod výzkumu, využívat pokročilé softwary pro přepis a zkoumání historického rukopisného písma.
Osnova
  • Digitální kodikologie a paleografie: změna paradigmatu, tradiční vs. inovativní bádání, proměna média;
  • Přístupy digitální kodikologie: komparace textů, databáze a katalogy, analýza vnějších znaků;
  • Přístupy digitální paleografie: problém transliterace a transkripce textů, písařská identita a afinita;
  • State-of-the-art nástroje v digitální kodikologii a paleografii: multispektrální snímání, 3D flattening, nástroje AI, strojového učení a jazykového modelování;
  • Projekty Quill, Manuscript Lab, Transkribus a PERO.
Výukové metody
Přednášky, semináře. Výuka probíhá formou interaktivních prezentací a praktických cvičení, využívá podporu e-learningového systému (Elf).
Metody hodnocení
Podmínkou úspěšného ukončení kurzu je účast na hodinách (alespoň 70%), splnění úkolu v Elfu a vypracování projektu v programu Transkribus nebo PERO.
Informace učitele
Vyučováno ve slovenštině a češtině.
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Vyučováno ve slovenštině a češtině.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/PV2B110