DISB004 Divadlo v dějinách evropské kultury II

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
2/0/5. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Karolína Stehlíková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Karolína Stehlíková, Ph.D.
Katedra divadelních studií – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Karolína Stehlíková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra divadelních studií – Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 8:00–9:40 G01, kromě Út 16. 4.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz se věnuje dějinám divadla v kontextu evropské kultury v 17. – 20. století.

Předmět je určen studentům 1. ročníku KDS a je pro ně povinný.
Kurz probíhá v češtině.
Výstupy z učení

Na konci tohoto kurzu bude student/ka schopen/na:
- identifikovat základní rysy evropských kulturních epoch;
- interpretovat stylotvorné činitele daných kulturních epoch;
- pojmenovat pozici divadla v kontextu kultury daného období;
- vysvětlit společenskou funkci divadla v daných obdobích.
Osnova
 • 1. Úvod
 • 2. Francouzský klasicismus
 • 3. Barokní divadlo - velké jeviště světa
 • 4. Divadlo v osvícenství
 • 5. Divadlo vrcholného romantismu
 • 6. Divadlo Meiningenských, nástup realismu
 • 7. Nástup moderny
 • 8. Velká divadelní reforma
 • 9. Divadlo mezi dvěma válkami
 • 10. Proměny divadla po roce 1945
 • 11. Proměny divadla po roce 1945 II
 • 12. Závěr
Literatura
  povinná literatura
 • BROCKETT, Oscar G. Dějiny divadla. Vyd. 1. Praha: Lidové noviny, 1999, 948 s. : i. ISBN 80-7106-364-9. info
 • Dějiny zemí Koruny české. Edited by Pavel Bělina - Jiří Pokorný. 2., opr. a dopl. vyd. Praha: Paseka, 1993, 328 s. ISBN 8085192616. info
 • ZARRILLI, Phillip B. Theatre histories : an introduction. Edited by Gary Jay Williams. 2nd ed. New York: Routledge, 2010, xxvi, 630. ISBN 9780415462235. info
  doporučená literatura
 • GOMBRICH, E. H. Příběh umění. Translated by Miroslava Gregorová. Vyd. v češtině 2. (rev.),. Praha: Argo, 1997, 683 s. ISBN 8072031430. info
 • GOMBRICH, E. H. Stručné dějiny lidstva : pro malé i velké čtenáře. Translated by Eva Pátková. Vyd. 1. Praha: Aurora, 1999, 299 s. ISBN 8085974657. info
Výukové metody
přednáška, diskuse, samostatná četba, průběžné úkoly, návštěva doporučených inscenací a projekcí
Metody hodnocení
Splnění úkolů v elfu, závěrečný test a ústní zkouška. Hranice úspěšnosti u zkoušky je 70%.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2024/DISB004