AJL20002 Teorie literatury a kultury II

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/2/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jan Čapek (přednášející)
Mgr. Martina Horáková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tomáš Kačer, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Filip Krajník, Ph.D. (přednášející)
Jeffrey Alan Smith, M.A., Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D.
Katedra anglistiky a amerikanistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Tomáš Hanzálek
Dodavatelské pracoviště: Katedra anglistiky a amerikanistiky - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Předmět si nemohou zapsat studenti Bc. studia AJ
Mateřské obory/plány
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Jedná se o dvousemestrový kurz, jehož účelem je poskytnout studentům teoretické zázemí pro studium literatury a kultury. Tento kurz nabízí zevrubný přehled o řadě teorií a teoretiků, kteří zásadním způsobem ovlivnili různé myšlenkové směry. První semestr přistupuje k tématu diachronním způsobem a nazírá na hlavní teoretické školy a díla v rámci dějin literární kritiky, přičemž se zaměřuje na vývoj literární teorie ve 20. století. Druhý semestr volí synchronní přístup a zkoumá širokou škálu současných teoretických přístupů ke studiu kultury. V obou semestrech je kladen důraz na aplikaci teorie, kterou budou studenti zkoumat prostřednictvím zadaných textů (všech druhů, včetně filmových a vizuálních), na něž budou nahlížet v kontextu příslušných teoretických postupů. Na konci kurzu budou studenti schopni diskutovat o těchto literárních a kritických teoriích s širším povědomím a znalostí detailů a budou mít hlubší vhled do kontextů, z něhož se tyto teorie zrodily, stejně jako situací, kdy je možné tyto teorie patřičně aplikovat.
Výstupy z učení
Na konci kurzu budou studenti schopni diskutovat o probíraných literárních a kritických teoriích s širším povědomím a znalostí detailů a budou mít hlubší vhled do kontextů, z něhož se tyto teorie zrodily, stejně jako situací, kdy je možné tyto teorie patřičně aplikovat. Tyto znalosti a dovednosti budou moci aplikovat jak v ostatních kurzech, tak při psaní kvalifikační práce.
Osnova
 • Druhá část dvousemestrálního kurzu, který má dát studentům teoretický základ, na němž spočívá studium literatury a kultury. První semestr vycházel z diachronního přístupu a poskytoval přehled hlavních kritických škol a textů v dějinách literární kritiky; jeho těžištěm přitom byl vývoj literární teorie ve dvacátém století. Tento druhý semestr synchronní metodou zkoumá celou škálu současných teoretických přístupů ke studiu kultury. V obou semestrech je kladen důraz na aplikaci teorie - studenti v rámci kurzu analyzují konkrétní texty (všech druhů, včetně textů obrazových a filmových) z hlediska probíraných teoretických přístupů. Témata tohoto semestru zahrnují:
 • Literature and nation, world and national literature
 • Difference: Derrida, Deleuze, Badiou
 • Conversation, Communication and Reason: Bakhtin, Habermas, Rorty
 • Michel Foucault
 • Feminist theories
 • Queer Theory
 • Postmodernism
 • New historicism, cultural materialism
 • Colonialism, Imperialism, Post-Colonialism
 • Theories of race
 • Film theory
 • Theories of popular culture
Literatura
  doporučená literatura
 • GOULD, Stephen Jay. Jak neměřit člověka :pravda a předsudky v dějinách hodnocení lidské inteligence. Praha: Lidové noviny, 1998. 436 s. ISBN 80-7106-168-9. info
 • Feminisms : an anthology of literary theory and criticism. Edited by Robyn Warhol-Down - Diane Price Herndl. Rev. [2nd] ed. New Brunswick, N.J.: Rutgers University Press, 1997. xx, 1207. ISBN 0813523893. info
 • SAID, Edward W. Culture and imperialism :A magnificent, sweeping work of intellectual and political enquiry. London: Chatto & Windus, 1993. xxxii, 444. ISBN 0-7011-3808-4. info
 • TIFFIN, Helen, Gareth GRIFFITHS a Bill ASHCROFT. The empire writes back : theory and practice in post-colonial literatures. London: Routledge, 1989. viii, 246. ISBN 0-415-01208-2. info
 • FISKE, John. Understanding popular culture. London: Routledge, 1989. xi, 206. ISBN 0415078768. info
 • FOUCAULT, Michel. The use of pleasure :volume 2 of The history of sexuality. Translated by Robert Hurley. Harmondsworth (Middlesex), England: Viking, 1986. vii, 293 s. ISBN 0-670-80989-6. info
 • FOUCAULT, Michel. The history of sexuality. New York: Vintage, 1980. 168 s. ISBN 0394740262. info
 • DERRIDA, Jacques. Writing and difference. Translated by Alan Bass. London: Routledge & Kegan Paul, 1978. xx, 342 s. ISBN 0-7100-0900-3. info
 • HABERMAS, Jürgen. Theory and practice. Translated by John Viertel. Boston: Beacon Press, 1974. ix, 310. ISBN 080701527X. info
Výukové metody
Každotýdenní přednášky (90 minut), kdy každou přednášku prosloví jiný vyučující.
Metody hodnocení
Komisionální ústní zkouška, při níž je student zkoušen dvěma náhodně vyranými vyučujícími.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
http://www.phil.muni.cz/elf/course/category.php?id=4
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021.