BVV03K Kyberkriminalita a kybernetická bezpečnost

Právnická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Daniela Procházková (přednášející)
Mgr. Václav Stupka, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Matěj Myška, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Tereza Buchalová
Dodavatelské pracoviště: Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
BVV03K/01: Po 2. 3. až Pá 22. 5. Čt 18:00–19:40 126, V. Stupka
BVV03K/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. R. Polčák
Předpoklady
! OBOR ( PR ) && ! OBOR ( PR01 ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 19/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem tohoto kursu je vysvětlit a demonstrovat užití hmotněprávních a procesních nástrojů při vyšetřování a stíhání počítačové trestné činnosti.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kursu bude student schopen: - porozumět základním mechanismům trestněprávní regulace ICT
- identifikovat a řešit možné trestněprávní delikty při použití ICT
- analyzovat specifickou českou a mezinárodní trestněprávní legislativu
- používat procesní nástroje pro elektronické důkazy v trestním řízení
Osnova
  • 1. úvod pojem kyberkriminality, základní metody, zadání témat seminárních prací 2. pojem počítačové trestné činnosti – základní klasifikace 3. kyberkriminalita jako mezinárodní problém – základy trestněprávní komparatistiky 4. počítač jako nástroj páchání klasické trestné činnosti 5. právní rámec elektronického šíření pornografie 6. hacking, hacktivismus – historie, právní regulace 7. trestněprávní aspekty porušování práv duševního vlastnictví 8. nenávistné ideologie on-line 9. vyšetřování počítačové trestné činnosti 10. policie a státní informační služby ve vztahu k ISP 11. právní úprava kryptografie a kryptoanalýzy 12. specifické metody využití ICT při potírání trestné činnosti – nevládní organizace, on-line hlášení trestné činnosti, on-line policejní stanice apod. 13. shrnutí problematiky, vyhodnocení odpovědníků
Literatura
  • Kyberkriminalita a právo. Edited by Tomáš Gřivna - Radim Polčák. Vyd. 1. Praha: Auditorium, 2008. 220 s. ISBN 9788090378674. info
Výukové metody
přednášky, e-learningová aplikace, workshopy s odborníky z praxe
Metody hodnocení
Ve zkouškovém období jaro 2020 bude předmět ukončen distanční formou. odpovědníky v e-learningové aplikaci - kolokvium bude uděleno za úspěšné dokončení min. 6 z celkem 10 on-line odpovědníků.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2020/BVV03K