MUB_014 Ochrana a bezpečnost sbírek

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Martin Hložek, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Irena Loskotová, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Irena Loskotová, Ph.D.
Oddělení muzeologie - Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Jana Přepechalová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení muzeologie - Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 16. 10. 14:00–17:40 M22, Pá 6. 11. 14:00–17:40 M22, Pá 27. 11. 14:00–17:40 M22, Pá 18. 12. 14:00–17:40 M22
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz se zaměřuje na zásady ochrany a bezpečnosti na muzejním pracovišti, představení příčin a důsledků ohrožení sbírek. Přibližuje metody ochrany sbírkových předmětů a tvorbu bezpečnostních plánů pro muzea.
Výstupy z učení
- porozumět příčinám a důsledkům ohrožení sbírek, naučit se je identifikovat;
- osvojit si metody ochrany sbírkových předmětů;
- naučit se zásadám ochrany a bezpečnosti lidského zdraví na pracovišti;
- vypracovat bezpečnostních plánů pro muzea
Osnova
 • Úvod, vymezení základních pojmů, literatura;
 • Bezpečnostní plány, organizační struktura muzea a bezpečnost;
 • Bezpečnostní parametry muzejních budov, opatření pro krizové situace;
 • Mechanické a elektronická zabezpečovací zařízení. Protipožární systémy;
 • Manipulace se sbírkami, badatelé a sbírky, zápůjčky jiným muzeím a institucím;
 • Transport sbírek;
 • Negativní faktory působící na sbírky - teplo, vlhkost, prach, emise v ovzduší, aj;
 • Pasivní a aktivní konzervace, depozitární režim a muzejní klimatologie;
 • Hodnoty teploty, relativní vlhkosti a intenzity a délky osvětlení vhodné pro sbírky. Reaktivita materiálu;
 • Ochrana sbírkových předmětů mimo depozitáře. Etika a právní normy;
Literatura
  doporučená literatura
 • Museum security. London, Routledge 1994
 • Muzejních sbírek hubitelé lítí - plesnivina, moli... Sborník příspěvků z muzeologického semináře. Hodonín 1999
 • Zemene, Leopold: Základy muzejní klimatologie. In.: Metodický list. Odborný seminář Muzejní klimatologie. Brno, Technické muzeum v Brně 1995
 • Jirásek, Pavel: Příručka k požární ochraně kulturních institucí. Praha ICOM 1999
 • Techniky ošetření, uložení a duplikace archivních fotografických snímků. Praha 1996
 • Preventivní ochrana sbírkových předmětů.Praha 2000
 • Vliv exhalátů na stav muzejních sbírek. Rozpravy NTM č. 91. Praha 1983
 • Convention and recommendations of Unesco concerning the protection of the cultural heritage. Paris and Geneve 1985
 • Care of collections. Edited by Simon Knell. London and New York 1994
 • Matouš, Jaroslav: Bezpečnost a ochrana zdraví na restaurátorských pracovištích I. Praha 1987
 • Seznam českých technických norem 1-3. Praha 1998
 • Hilbert, Günter S.: Sammlungsgut in Sicherheit. Berlin, Gebr. Mann Verlag 1981. ISBN 3-7861-1288-6
 • Zásady ochrany muzeí a kulturních institucí. Praha, AMG a ICOM 1998
 • Wasserbauer, Richard: Biologické napadení muzejních exponátů umístěných v extrémních klimatických podmínkách. In.: Metodický list. Odborný seminář Muzejní klimatologie. Brno, Technické muzeum v Brně 1995
 • Vysoký, Václav: Přehled technicky škodícího hmyzu na dříví. Ústí nad Labem 1995
 • EDSON, Gary a David DEAN. The handbook for museums. 1st publ. London: Routledge, 1994. xvi, 302 s. info
Výukové metody
teoretická příprava
Metody hodnocení
Přednáška, zkouška - formou písemného testu. Četba doporučené literatury.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/MUB_014