MUBKO_001 Úvod do studia muzeologie a muzeografie

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
4 bloky po 6 hodinách + e-learning 8 hodin. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Otakar Kirsch, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lucie Jagošová, DiS. (přednášející)
Garance
Mgr. Otakar Kirsch, Ph.D.
Oddělení muzeologie - Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Jana Přepechalová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení muzeologie - Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 7. 10. 9:00–12:40 M21, St 18. 11. 9:00–12:40 M21, St 9. 12. 9:00–12:40 M21
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je uvést studenty do problematiky muzeologie a muzejnictví v České republice a ve světě;
Studenti by si měli dále:
osvojit si základní oborovou terminologii pro orientaci v oboru;
Seznámit se se základní literaturou k tématu;
osvojit si základní legislativní normy týkající se přímo muzejnictví, nebo normy související;
porozumět roli a úloze muzejnictví v současném světě;
poznat strukturu oboru muzeologie a strukturu muzejnictví a výuky u nás a ve světě;
osvojit si etiku muzejní práce
Výstupy z učení
- znát a aplikovat základní oborovou terminologii a literaturu;
- popsat strukturu oboru muzeologie, její osobnosti a výuková centra v České republice a zahraničí;
- shrnout klíčová profesní a zájmová sdružení v muzejnictví
Osnova
 • 1) Postavení muzeologie v systému věd, vztah k vědeckým disciplínám, vymezení jejího předmětu, metody, systém muzeologie. 2) Základní pojetí muzeologie – zahraniční představitelé. 3) Základní pojetí muzeologie – domácí představitelé. 4) Muzeografie I. – selekce a tezaurace. 5) Muzeografie II. – komunikace a prezentace. 6) Muzeologická literatura – časopisy, slovníky, bibliografie. 7) Muzeum – vymezení pojmu, jednotlivá pojetí, jeho úloha a funkce v současné společnosti. 8) Profesní a zájmová sdružení v muzejnictví a muzeologii. 9) Výuka muzeologie v ČR a v zahraničí. 10) Etika muzejní práce, etické kodexy.
Literatura
 • Waidacher, Friedrich: Príručka všeobecnej muzeológie, Bratislava 1999
 • Field manual for museums. Paris 1970
 • Burcaw, G. Ellis: Introduction to Museum Work. 3rd ed. New York - Oxford, Altamira Press 1997
 • Maroevic, Ivo: Uvod do muzeologiju. Zagreb 1997
 • Zákony 122/2000 Sb.; 275/2000 Sb.; 483/2004 Sb.
 • Gluziňski, Wojciech: U podstaw muzeologii, Warszawa 1980
 • Beneš, Josef: základy muzeologie. Opava, Slezská univerzita 1997
 • Neústupný, Jiří: Otázky dnešního muzejnictví. Praha 1950
 • Giude to Museum Administrations. Europe. ICOM 1995
 • Museums and the Making of
 • Papers in museology. Umea 1992
 • Lapaire, Claude: Kleines Handbuch der Museumskunde. Bern und Stuttgart 1983
 • Sherman, Daniel J. - Rogoff, Irit: Museum Culture. London, Routledge 1994
 • Mensch, Peter van: Towards a methodology of museology. disertační práce. Zagreb 1995
 • Profesní etický kodex ICOM. Praha 1994
 • Deloche, Bernard: Museologica. Contradiction el logique du musée. 2. vyd. Macon et Savigny-le-Temple 1989
 • Riviére, Georges Henri: La Museographie. Paris 1989
 • Hudson, Kenneth: Museums for the 1980's. A survey of world trends. Paris and London 1977
 • Ambrose, Timothy - Paine, Crispin: Museum Basics. London, Routledge 1995
 • Žalman, Jiří a kol.: Příručka muzejníkova I. 1. vyd. Praha a Brno, AMGR - ICOM - MZM - MKCR 2002
 • Museum ethics. Editor Gary Edson. London 1997
 • GLASER, Jane R. a Artemis A. ZENETOU. Museums: a place to work : planning museum careers. London: Routledge, 1996. xvii, 302. ISBN 0-415-12256-2. info
 • Museum, media, message. Edited by Eilean Hooper-Greenhill. London: Routledge, 1995. xvi s. ISBN 0415116724. info
 • STRÁNSKÝ, Zbyněk. Úvod do studia muzeologie : určeno pro posluchače International Summer School of Museology - ISSOM. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 114 s. ISBN 8021007036. info
 • EDSON, Gary a David DEAN. The handbook for museums. 1st publ. London: Routledge, 1994. xvi, 302 s. info
 • STRÁNSKÝ, Zbyněk Zbyslav. De museologia : metateoretická studie k základům muzeologie jako vědy. 1992. 300 s. info
Výukové metody
teoretická příprava
Metody hodnocení
Přednáška, předmět bude ukončen ústní zkouškou, semestrální práce na zadané téma, které bude sděleno na začátku semestru, zvládnutí odpřednášené látky, znalost některého díla ze zadané literatury,
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět si povinně zapisují posluchači prvního ročníku.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/MUBKO_001