FJ2A042 Státní závěrečná zkouška magisterská

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/0. Ukončení: SZk.
Vyučující
doc. Christophe Gérard L. Cusimano (přednášející)
doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc. (přednášející)
Mgr. Petr Vurm, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Stéphanie Maria O. Dufond (náhr. zkoušející)
Garance
doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Předpoklady
Znalost francouzštiny na úrovni C1 (SERRJ).
Odevzdání magisterské diplomové práce pokud je studium diplomové, u nediplomového studia pak oborové práce práce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 15 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Státní závěrečná zkouška magisterská má prokázat - schopnost studenta pojednat kultivovaným způsobem danou problematiku, reagovat v diskusi a věcně argumentovat, použít znalost literatury a ostatních zdrojů v odoborné polemice. - znalosti studenta faktografické, základních a pokročilých metodologií v oboru, odborné literatury. - dovednosti studenta formulovat teze a tvrzení a argumentačně je podpořit, komponovat přehledový a jasně strukturovaný výklad zadané problematiky, kriticky pracovat s odbornou literaturou.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat a shrnout důležité rysy hlavních period fr. literatury;
- určit a popsat současné trendy v didaktice cizích jazyků;
- popsat faktory, jež ovlivňují výuku francouzština na SŠ;
- porovnat a vyzdvihnout rozdíly v typech metod výuky francouzštiny;
- analyzovat různé jazykové a gramatické jevy ve francouzštině a teoreticky je uchopit;
- navrhnout individualizovaný výukový plán s využitím moderních výukových technologií.
Osnova
  • Státní závěrečná zkouška se stává ze 3 částí:
  • 1) jednak z teoretických otázek z oblasti psychologického-pedagogického základu (písemný test),
  • 2) jednak z okruhů vztahujících se didaktice cizích jazyků,
  • 3) a okruhů k francouzské literatuře a lingvistice.
Literatura
  • Povinná literatura vztahující se ke všem předmětům profilačního základu (EN: Compulsory literature related to all subjects of the profiling base, FR: Littérature obligatoire liée à tous les sujets de la base de profilation)
Výukové metody
Nejsou.
Metody hodnocení
Písemný test a ústní zkouška.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.