PV2A303 Seminář z ediční práce

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. Mgr. Lucie Doležalová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Dalibor Havel, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Dalibor Havel, Ph.D.
Ústav pomocných věd historických a archivnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Olga Barová
Dodavatelské pracoviště: Ústav pomocných věd historických a archivnictví - Filozofická fakulta
Předpoklady
! PV2A204 Sem. z ediční práce &&! NOW ( PV2A204 Sem. z ediční práce )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Seminář teoreticky ukazuje zásady textově-kritické práce, hlavní pomůcky pro studium literárních textů i transkripční zásady pro přepis textů literární povahy. Na konkrétních ukázkách textů je pak prakticky aplikována ediční technika.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- orientovat se v textově kritických vydáních středověkých latinských i vernakulárních textů;
- zpřístupnit kritický text středověkého latinského literárního díla dochovaného v menším počtu rukopisů.
Osnova
  • Textová kritika
  • Edice středověkých literárních textů
  • Pravidla pro zpřístupňování latinských středověkých textů
  • Práce s konkrétním pramenem
Literatura
  • HAVEL, Dalibor a Helena KRMÍČKOVÁ. Paleografická čítanka : literární texty. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 121 s. ISBN 978-80-210-7081-3. Digitální knihovna FF MU info
  • VIDMANOVÁ, Anežka. Laborintus :latinská literatura středověkých Čech. Vyd. 1. Praha: KLP-Koniasch Latin Press, 1994. 222 s. ISBN 80-901508-6-1. info
  • ČEŠKA, Josef. Textová kritika ve filologické praxi. Vyd. 1. Brno: UJEP Brno, 1973. 70 s. info
  • Okál, Miroslav: Úvod do textovej kritiky, Bratislava 1966
  • Maas, Paul: Textkritik, Leipzig 1960
  • Stählin, O.: Editionstechnik, Berlin 1914
Výukové metody
Seminář
Metody hodnocení
Zápočet
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2022, jaro 2023.