PRZA002 Teorie překladu

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Athena Alchazidu, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc. (přednášející)
PhDr. Zdeněk Mareček, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Jan Seidl, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Sylvie Stanovská, Dr. (přednášející)
doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Sylvie Stanovská, Dr.
Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 14. 10. 12:00–13:40 L32, St 11. 11. 12:00–13:40 L32, St 9. 12. 12:00–13:40 L32
Předpoklady
Zapisují si všichni studenti 1. semestru Překladatelství románských a germánských jazyků. Účast ve výuce je povinná.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz si klade za cíl představit studentům hlavní evropské a světové teorie překladu (Friedrich Schleiermacher, Jean-Paul Vinay - Jean Darbelnet, Roman Jacobson, Eugene Nida, Georges Mounin, Jiří Levý, Danica Seleskovitch, Marianne Lederer, Katharina Reiss, Hans Vermeer, Christiane Nord, Itamar Even-Zohar, Gideon Toury, A. Pym, L. Venuti).
Výstupy z učení
Studenti získají přehled o hlavních západních teoriích překladu.
Osnova
 • 1/ Místo teorie překladu v rámci humanitních věd 2/ Přehled hlavních západních teorií překladu v dějinách 3/ Vznik moderních teorií překladu v 50. a 60. letech 20. stol. (Jean-Paul Vinay - Jean Darbelnet, Roman Jacobson, Eugene Nida, Georges Mounin, Jiří Levý) 4/ Současné teorie překladu od 70. let 20. stol. (Marianne Lederer, Danica Seleskovitch, James Holmes, André Lefevere, Katharina Reiss, Hans Vermeer, Christiane Nord, I. Even-Zohar, Gideon Toury, L. Venuti)
Literatura
  povinná literatura
 • STOLZE, Radegundis. Übersetzungstheorien : eine Einführung. 7., überarbeitete und erwei. Tübingen: Narr Francke Attempto, 2018. 329 stran. ISBN 9783823381143. info
 • RAKOVÁ, Zuzana. Les théories de la traduction. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 170 s. ISBN 978-80-210-6890-2. Digitální knihovna FF MU info
 • HURTADO ALBIR, Amparo. Traducción y traductología : introducción a la traductología. 6a ed. Madrid: Cátedra, 2013. 695 s. ISBN 9788437627588. info
 • LEVÝ, Jiří. Umění překladu [Levý, 1983]. 2. dopl. vyd. (v nakl. Panor. Praha: Panorama, 1983. 396 s. : i. info
  neurčeno
 • BASSNETT, Susan : Translation studies. Routledge, London / New York, 1992 (1980).
 • NEWMARK, Peter : Manual de traducción. Madrid : Cátedra, 6a ed. 2010 (1a ed. 1992), orig. A Textbook of Translation, 1987, traduit de l´anglais par Virgilio Moya.
 • STEINER, George : Après Babel. Une poétique du dire et de la traduction. Albin Michel, Paris, 1998. Orig. angl. Oxford, 1975, 1992, 1998. Traduit par Lucienne Lotringer et Pierre-Emmanuel Dauzat.
 • VENUTI, Lawrence : L´invisibilità del traduttore. Una storia della traduzione. Armando, Roma, 1999. Orig. angl. Routledge, London, 1995. Tradotto da Marina Guglielmi.
 • TOURY, Gideon: Los estudios descriptivos de traducción y más allá : metodología de la investigación en estudios de traducción. Madrid : Cátedra, 2004, traducción y edición de Rosa Rabadán y Raquel Merino. 1a ed.
 • HATIM, Basil, MASON, Ian : Teoría de la traducción. Una aproximación al discurso. Barcelona : Editorial Ariel, 1995, orig. Discourse and the Translator, Londres 1990, traduit de l´anglais par Salvador Peña.
 • PYM, Anthony : Teorías contemporáneas de la traducción. Tarragona, 2012. Traduction d´une version partielle du livre Exploring Translation Theories, Routledge, 2010. Traduit de l´anglais par N. Jiménez, M. Figueroa, E. Torres, M. Quejido, A. Sedano et A.
 • GROMOVÁ, Edita, RAKŠÁNYIOVÁ, Jana : Translatologické reflexie. Book & Book, Bratislava, 2005.
 • TOURY, Gideon: Descriptive translation studies and beyond. Amsterdam, Philadelphia : John Benjamins Publishing Company, 1995.
 • REISS, Katharina, VERMEER, Hans J. : Fundamentos para una teoría funcional de la traducción. Madrid : Ediciones Akal, 1996, orig. Tübingen 1991, traduit de l´allemand Grundlegung einer allgemeine Translationstheorie par Sandra García Reina et Celia Martí
 • FLOTOW, Luise von : Translation and Gender. Translating in the « Era of Feminisme ». St. Jerome Publishing and University Of Ottawa Press, Manchester and Otawa, 1997.
 • SNELL-HORNBY, Mary : Estudios de traducción. Hacia una perspectiva integradora. Salamanca : Ediciones Almar, 1999, orig. Translation Studies: An Integrated Approach, Amsterdam/ Philadelphia, 1988, traduit de l´anglais par Ana Sofía Ramírez
 • FIŠER, Zbyněk : Překlad jako kreativní proces. Teorie a praxe funkcionalistického překládání. Host, Brno, 2009.
 • MOYA, Virgilio : La selva de la traducción. Teorías traductológicas contemporáneas. Madrid : Cátedra, 3a ed. 2010 (1a ed. 2004).
 • GENTZLER, Edwin: Teorie della traduzione. Tendenze contemporanee. 2010, De Agostini Scuola Srl, Novara (UTET, Torino, 1998), orig. Contemporary Translation Theories, 1993, traduit de l´anglais par Maria Teresa Musacchio.
 • ÁLVAREZ, Román and VIDAL, M. Carmen-África (eds.): Translation, power, subversion. Clevedon : Multilingual matters, 1996.
 • LEVÝ, Jiří: Bude literární věda exaktní vědou ? Československý spisovatel, Praha, 1971.
 • KNITTLOVÁ, Dagmar, Bronislava GRYGOVÁ a Jitka ZEHNALOVÁ. Překlad a překládání. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, 2010. 291 s. ISBN 9788024424286. info
 • ECO, Umberto. Dire quasi la stessa cosa : esperienze di traduzione. 7 ed. Milano: Bompiani, 2007. 391 s. ISBN 9788845253973. info
 • KNITTLOVÁ, Dagmar. K teorii i praxi překladu. 2. vyd. Olomouc: Universita Palackého v Olomouci, 2000. 215 s. ISBN 8024401436. info
 • KRIJTOVÁ, Olga. Pozvání k překladatelské praxi : kapitoly o překládání beletrie. Praha: Karolinum, 2000. 74 s. ISBN 807184215X. info
 • MOUNIN, Georges. Teoretické problémy překladu. Translated by Milada Hanáková. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1999. 263 s. ISBN 807184733X. info
 • STEINER, George. After Babel : aspects of language and translation. Third edition. Oxford: Oxford University Press, 1998. xviii, 538. ISBN 9780192880932. info
 • VINAY, Jean Paul a Jean DARBELNET. Stylistique comparée du français et de l'anglais : méthode de traduction. London: George G. Harrap, 1958. 331 p. ; 2. info
Výukové metody
1) přednášky 2) samostudium předepsané literatury
Metody hodnocení
Písemná zkouška z témat probíraných během semestru.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/PRZA002