AJ32054 Vybrané kapitoly z anglické stylistiky

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/0/0. 15 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Renáta Tomášková, Dr. (přednášející)
Mgr. Jana Pelclová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Jana Pelclová, Ph.D.
Katedra anglistiky a amerikanistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Tomáš Hanzálek
Dodavatelské pracoviště: Katedra anglistiky a amerikanistiky - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/15, pouze zareg.: 0/15
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
The course presents stylistics as a part of the linguistics of text, introduces a variety of approaches towards an analysis of linguistic style, including genre analysis, and focuses on applications of the methodologies in analyses of authentic English texts.
Výstupy z učení
The student will be able to apply a variety of approaches towards an analysis of linguistic style, including genre analysis, and focuses on applications of the methodologies in analyses of authentic English texts.
Osnova
 • 1. Stylistics as part of text linguistics, and text as a basic unit of analysis; the concept of style and approaches to stylistic and genre analysis (Crystal and Davy; Halliday and Hasan; Martin, Swales, and Bhatia). 2. Spoken discourse: language of conversation and orality features, orality features as a communication strategy in written discourse online and offline. 3. Written discourse: stylistics of non-literary and literary texts; professional and mass media discourse; linguistic analysis of literary texts.
Literatura
  povinná literatura
 • CRYSTAL, D., DAVY, D. Investigating English Style. Essex: Longman, 1995
 • BHATIA, V. J. Worlds of Written Discourse. A Genre-Based View. London: Continuum, 2004.
 • URBANOVÁ, L. On Expressing Meaning in English Conversation. Semantic Indeterminacy. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003.
 • HALLIDAY, M.A.K., HASAN, R. Language, Context and Text. Oxford: OUP. 1989
  doporučená literatura
 • FOWLER, R. Language in the News: Language and Ideology in the Press. London: 2002
 • BELL, A. The Language of the News Media. Oxford: Blackwell, 1991.
 • URBANOVÁ, L., OAKLAND, A. Úvod do anglické stylistiky. Brno: Barrister and Principal, Brno: MU, 2003.
 • SRPOVÁ, H., BARTOŠEK, J., ČMEJRKOVÁ, S., JAKLOVÁ, A., PÁCL, P. Persuasion through Words and Images. Ostrava: Repronis, 2007.
 • CRYSTAL, D. Language and the Internet.. Cambridge : Cambridge University Press, 2002.
 • VACHEK, J. A Linguistic Characterology of Modern English. Praha: SPN, 1992.
 • DUŠKOVÁ, L. The Compound and Complex Sentence in English Fiction and Scientific English. In Studies in the English Language 1. Praha: Karolinum, 1999.
 • LOVE, A. G., PAYNE, M. Contemporary Essays on Style. Glenview: Scott, Foresman and Pragensia. Vol. XII/2, 2002. Routledge, 1991.
 • TANNEN, D. (ed.) Spoken and Written Language: Exploring Orality and Literacy. New Jersey: Ablex Publishing Corporation, 1982.
 • COOK, G. The Discourse of Advertising. London: Routledge, 2003.
 • URBANOVÁ, L. Stylistika anglického jazyka. Brno: Barrister and Principal, 2008.
 • LEECH, G. N., SHORT, M. H. Style in Fiction. London: Longman, 1981.
 • DUŠKOVÁ, L. On some functional and stylistic aspects of the passive voice in present-day Writing. In Studies in the English Language 2. Praha: Karolinum, 1999.
 • FAIRCLOUGH, N. Media Discourse. London: Ewald Arnold, 1995.
 • VACHEK, J. Chapters from Modern Lexicology and Stylistics. Praha: SPN, 1991.
 • KNITTLOVÁ, D. Teorie překladu. Olomouc, 1995.
 • CHOVANEC, J. The (un)conventional use of the simple past tense in news headlines. In Patterns. A Festschrift for Libuše Dušková. Vyd. 1. Praha : Charles University in Prague, 2005.
 • SIMPSON, P. Stylistics. A resource book for students. London: Routledge, 2004.
 • URBANOVÁ, L. Implicit and Explicit Dialogue Structure in Fiction. In: Linguistica
 • WALES, K. A Dictionary of Stylistics. Harlow: Pearson Education Ltd., 2001.
 • HOFFMANNOVÁ, J. Stylistika a .. Praha, 1997.
 • FAIRCLOUGH, N. Language and Power. London: Longman, 1989.
 • IEDEMA, R. The language of administration: organizing human activity in formal institutions. In F. Christie & J. R. Martin (eds.) Genre and Institutions. Social Processes in the Workplace and School (pp. 73–100). London and New York: Continuum, 1997.
 • ONG, W. J. Orality and Literacy. The Technologizing of the Word. London and New York: Methuen Co. Ltd., 1982.
 • CLARK, U. An Introduction to Stylistics. Cheltenham: Stanley Thornes Ltd., 1996. Company, 1969.
 • HALLIDAY, M.A.K. Language as social semiotics. The social interpretation of language and meaning. Bath: The Pitman Press, 1978.
Výukové metody
lecture, group discussion, text analysis
Metody hodnocení
A research paper based on a stylistic, or genre analysis of an authentic English text or a series of authentic texts of students‘ own choice (4 to 5).
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2009, jaro 2011, jaro 2013, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2017, jaro 2019, podzim 2021, jaro 2023.