DISB006 Inscenace jako artefakt I

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/0/5. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. MgA. David Drozd, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Iva Mikulová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. MgA. David Drozd, Ph.D.
Katedra divadelních studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra divadelních studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 10:00–11:40 G01
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz se věnuje základním východiskům teatrologické práce a umožňuje studentům úvodní vhled do problematiky oboru.

Předmět je určen studentům 1. ročníku KDS a je pro ně povinný.
Kurz probíhá v češtině.
Výstupy z učení

Na konci tohoto kurzu bude student/ka schopen/na:
- pojmenovat a diskutovat jednotlivé fáze vzniku divadelního artefaktu;
- vysvětlit základní teatrologické pojmy;
- samostatně interpretovat a analyzovat inscenaci;
- porovnat přístupy různých režijních osobností.
Osnova
 • Co je to divadlo
 • Civadlo jako komunikace komunikací o komunikaci
 • Složky divadelního výrazu
 • Divadelní znak
 • Pohyb divadelního znaku
 • Herecká postava/dramatická osoba
 • Jevištní prostor/dramatický prostor
 • Misanscéna
Literatura
  povinná literatura
 • HONZL, Jindřich. K novému významu umění : divadelní úvahy a programy 1920-1952. Praha: Orbis, 1956. 35-448 s.,. info
 • OSOLSOBĚ, Ivo. Ostenze, hra, jazyk : sémiotická studie. Vyd. 1. Brno: Host, 2002. 398 s. ISBN 8072940767. info
 • POKORNÝ, Jaroslav [absolvent FF. Složky divadelního výrazu. V Praze: Ústav pro učebné pomůcky průmyslových a odborných škol, 1946. 263 s. info
 • VELTRUSKÝ, Jiří. Příspěvky k teorii divadla. 1. vyd. Praha: Divadelní ústav, 1994. 270 s. ISBN 80-7008-046-9. info
 • VOSTRÝ, Jaroslav. Režie je umění. Vyd. 2. V Praze: Akademie múzických umění, 2009. 265 s. ISBN 9788073311483. info
 • ZICH, Otakar. Estetika dramatického umění : teoretická dramaturgie [Zich, 1931]. V Praze: Melantrich, 1931. 408 s. info
Výukové metody
přednáška, samostatná četba, diskuse
Metody hodnocení
Účast (v případě 3 a více absencí zadána další písemná práce), průběžné úkoly, test. Hranice úspěšnosti u zkoušky je 70%.
Navazující předměty
Informace učitele
http://divadlo.phil.muni.cz/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/DISB006