DISB009 Inscenace jako artefakt II

Filozofická fakulta
podzim 2024
Rozsah
2/0/5. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. MgA. David Drozd, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. MgA. David Drozd, Ph.D.
Katedra divadelních studií – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra divadelních studií – Filozofická fakulta
Předpoklady
DISB006 Inscenace jako artefakt I && DISB008 Souborná zkouška po 1. ročníku
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Navazující kurz, kde si studenti prohlubují své analytické dovednosti získané v předchozím semestru. Také pracují na rekonstrukci historických divadelních tvarů.

Předmět je určen studentům 2. ročníku KDS a je pro ně povinný.
Kurz probíhá v češtině.
Výstupy z učení

Na konci tohoto kurzu bude student/ka schopen/na:
- analyzovat aktuální divadelní projevy v celé žánrové šíři;
- rekonstruovat a analyzovat historické inscenační tvary;
- porovnat inscenace z hlediska režijních přístupů.
Osnova
 • "Peformance analysis" jako obor divadelní vědy
 • Metody analýzy současného divadla (od modernistického divadla k post-dramatickému)
 • Seminární diskuse nad vybranými aktuálními inscenacemi
 • Možnosti a meze rekonstrukce historické inscenace
 • Rekonstrukce inscenace v rámci české teatrologické tradice
 • Kritické zhodnocení vybraných publikovaných rekonstrukcí
 • Metody rekonstrukce inscenace (práce s archivními materiály)
 • Prezentace zadaných rekonstrukcí
Literatura
  doporučená literatura
 • DROZD, David. Oresteia... Dvakrát! Naruby? Theatralia. Sborník prací filozofické fakulty MU. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2008, roč. 11, jaro 2008, s. 63-84, 21 s. ISSN 1214-0406. info
 • LEHMANN, Hans-Thies. Postdramatické divadlo. 1. vyd. Bratislava: Divadelní ústav, 2007, 365 s. ISBN 9788088987819. info
 • POLOCHOVÁ, Markéta. Erika Fischer-Lichte. Estetika performativity. Vyd. 1. Mníšek pod Brdy: Na konári, 2011, 334 s. ISBN 978-80-904487-2-8. info
 • DROZD, David. Tělo chvějící se v tichu aneb Hledání tragického gesta : Lékař své cti v režii Hany Burešové. Divadelní revue. Praha: Institut umění - divadelní ústav, 2011, roč. 22, č. 1, s. 77-107, 30 s. ISSN 0862-5409. info
 • DROZD, David. Tučnák v roli racka. Divadelní revue. Praha, 2008, roč. 18, č. 2, s. 44-62, 18 s. ISSN 0862-5409. info
 • MIHOLOVÁ, Kateřina. Ubu the King :Theatre on the Balustrade : an interactive reconstruction. 1. vyd. Praha: Kant - Karel Kerlický pro AMU, 2007, 204 s. ISBN 9788086970363. info
 • VELTRUSKÝ, Jiří. An approach to the semiotics of theatre. Edited by Jarmila F. Veltrusky - Tomáš Hoskovec. 1st ed. Brno: Department of Theatre Studies, Faculty of Arts, Masaryk University, 2012, 229 s. ISBN 9788021059092. info
 • VELTRUSKÝ, Jiří. Příspěvky k teorii divadla. 1. vyd. Praha: Divadelní ústav, 1994, 270 s. ISBN 80-7008-046-9. info
Výukové metody
přednáška, diskuse, samostatný výzkum, prezentace
Metody hodnocení
Hodnocení na základně průběžně zadávaných úkolů.
Informace učitele
http://divadlo.phil.muni.cz/
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.