DISB007 Drama jako literární dílo II

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
2/0/5. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.
Katedra divadelních studií – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra divadelních studií – Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 10:00–11:40 G01, kromě Po 15. 4.
Předpoklady
DISB003 Drama jako literární dílo I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 17/30, pouze zareg.: 1/30
Jiné omezení: Předmět je určen pro studenty druhého ročníku oboru Teorie a dějiny divadla.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz se věnuje prohlubování analytických dovedností v oblasti dramatu.

Předmět je určen studentům 1. ročníku KDS a je pro ně povinný.
Kurz probíhá v češtině.
Výstupy z učení

Na konci tohoto kurzu bude student/ka schopen/na:
- analyzovat stěžejní díla světové dramatiky;
- porozumět jejich obsahu;
- vysvětlit jejich důležitost v kontextu teorie a dějin divadla.
Osnova
 • 1. Metody analýzy dramatického textu; teorie dramatu
 • 2. Psychologické drama I
 • 3. Psychologické drama II
 • 4. Epické drama
 • 5. Intertextualita I
 • 6. Intertextualita II
 • 7. Konverzační hra
 • 8. Absurdní drama I
 • 9. Absurdní drama II
 • 10. Dramatika postmoderny
 • 11. Postdramatické divadlo a dramatika
 • 12. Závěrečné poznámky; diskuse
Literatura
  povinná literatura
 • ESSLIN, Martin. Podstata, tradice a smysl absurdního divadla : kapitoly z knihy Absurdní divadlo. Translated by Libor Štukavec. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1966, 81 s. URL info
 • LAKOFF, George. Metafory, kterými žijeme. Edited by Mark Johnson, Translated by Mirek Čejka. 2. vyd. Brno: Host, 2014, 283 s. ISBN 9788074911521. info
 • LEHMANN, Hans-Thies. Postdramatické divadlo. 1. vyd. Bratislava: Divadelní ústav, 2007, 365 s. ISBN 9788088987819. info
 • SZONDI, Peter. Teória modernej drámy. Bratislava: Tatran, 1969, 175 s. info
  doporučená literatura
 • CARLSON, Marvin A. Dejiny divadelných teórií. Bratislava: Divadelný ústav, 2006, 449 s. ISBN 8088987237. info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Metafory, kterými hrajeme : perspektivy a meze české kognitivní teatrologie. Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 18, č. 1, s. 65-84. ISSN 1803-845X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/TY2015-1-4. Digitální knihovna FF MU info
 • PFISTER, Manfred. Das Drama : Theorie und Analyse. 11. Aufl. München: Wilhelm Fink Verlag, 2001, 454 s. ISBN 3770513681. info
 • PFISTER, Manfred. The theory and analysis of drama. Translated by John Halliday. Repr. Cambridge: Cambridge University Press, 1993, xix, 339. ISBN 052142383X. info
Výukové metody
přednáška, diskuse, analýza dramat
Metody hodnocení
Písemný test nebo ústní zkouška. Hranice úspěšnosti u zkoušky je 70%.
Navazující předměty
Informace učitele
http://divadlo.phil.muni.cz/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2024/DISB007