CJVF2B Francouzský jazyk pro akademické účely II

Filozofická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Natalie Mojžíšová (přednášející)
Mgr. Lenka Hanovská, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Dana Plíšková (pomocník)
Mgr. Martina Šindelářová Skupeňová (pomocník)
Garance
Mgr. Martina Šindelářová Skupeňová
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Filozofické fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Mgr. Dana Plíšková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Filozofické fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Rozvrh
St 12:00–13:40 K33, kromě St 15. 11.
Předpoklady
(( FAKULTA ( FF ))&&( TYP_STUDIA ( BMN ))&&(! PROGRAM ( B - FJ_ )&&! PROGRAM ( N - FJU_ )&&! OBOR ( FNPRGJpSFR )&&! PROGRAM ( N - FJ_ )&&! OBOR ( FJ ) &&! OBOR ( PFJ ) &&! OBOR ( FJU ))||( FAKULTA ( CST )&&( OBOR ( MUSFF ))))
Tento kurz je určen pro studenty BAKALÁŘSKÉHO STUDIA s pokročilou nebo středně pokročilou znalostí francouzštiny (B1+ - B2) Tento kurz je buď jednosemestrální nebo navazující. Je tedy určen jednak studentům, kteří v předchozím semestru absolvovali kurz CJVF1B, nebo studentům, kteří chtějí absolvovat zkoušku z jazyka po jednom semestru výuky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 13 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 10/13, pouze zareg.: 0/13, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/13
Cíle předmětu
Cílem kurzu je dosažení úrovně B2 ERR (Evropského referenčního rámce) Student po absolvování kurzu dokáže sledovat s porozuměním vysílání médií, dokumentárních pořadů, rozhovorů naživo, filmů ve spisovném jazyce. Porozumí delším promluvám a přednáškám a jiným formám akademických a profesních prezentací, které jsou jazykově a propozičně složité. Porozumí monologickému i dialogickému projevu všeobecného charakteru na aktuální téma, běžné komunikační sféry a základním tématům studijního zaměření. Má schopnost vybrat podstatné informace potřebné pro pochopení textu a následnému řešení úloh. Spolehlivě rozumí pokynům a vzkazům týkajícím se konkrétních i abstraktních témat pronášených normální rychlostí ve spisovném jazyce. Dokáže jazyk užívat plynule, přesně a účinně. Dokáže komunikovat spontánně a gramaticky správně. Dokáže vytvořit koherentní promluvu. Dokáže podat jasný a systematický rozvinutý popis a prezentaci, zvýraznit hlavní myšlenky a uvést potřebné podrobnosti. Dokáže vysvětlit svůj pohled na aktuální téma a uvést výhody a nevýhody různých přístupů. Dokáže vytvořit rozsáhlejší podrobný text /300-400 slov/ na rozličné téma z profesního života s použitím typických větných spojení a specifických frází pro daný komunikát. Zvládá základní útvary formálního písemného projevu jako: životopis, žádost, motivační dopis, pojednání, zpráva, popis, esej, recenze odborné knihy, e-mail.
Výstupy z učení
- analyser des textes provenants de différents domaines scientifiques - discuter des sujets académiques et des sujets d'actualité - rédiger des textes académiques (essei argumentatif) - donner une présentation académique - utiliser les structures grammaticales relatives au niveau B2
Osnova
 • V kurzu se pracuje s texty z následujících oborů:
 • Jazykověda, lingvistika, antropologie
 • Literatura
 • Literární teorie a eseje o literatuře
 • Filosofie
 • Dějiny umění
 • Paměť a historie
Literatura
  doporučená literatura
 • BOULARES, Michèle a Jean-Louis FRÉROT. Grammaire progressive du français : avec 400 excercices. Paris: CLE International, 2001. 192 s. ISBN 2090338625. info
 • BLOOMFIELD, Anatole a Emmanuelle DAILL. DELF B2 : 200 activités : [nouveau diplôme]. [Paris]: CLE International, 2006. 157 s. ISBN 9782090352313. info
 • SIRÉJOLS, Évelyne a Pierre CLAUDE. Grammaire : le nouvel entraînez-vous avec 450 nouveaux exercices. Paris: CLE International, 2001. 224 s. ISBN 2090338334. info
 • POISSON-QUINTON, Sylvie, Reine MIMRAN a Michèle MAHÉO-LE COADIC. Grammaire expliquée du français : niveau intermédiaire : exercices. [Paris]: Cle International, 2003. 224 s. ISBN 2090337044. info
 • LARGER, Nicole a Reine MIMRAN. Vocabulaire expliqué du français. Niveau intermédiaire. Paris: CLE International, 2004. 288 s. ISBN 2090337192. info
 • HEU, Élodie a Jean-Jacques MABILAT. Édito. 3e édition. [Paris]: Didier, 2015. 223 stran. ISBN 9782278080984. info
Výukové metody
• práce s odbornými a literárními texty • interpretace diskuse a debaty
skupinová práce
práce v Peer-review
Samostudium gramatiky – materiály s klíčem, odkazy na interaktivní cvičení na internetu
Metody hodnocení
Předmět je zakončen zkouškou, jež sestává z akademické prezentace odborného tématu z vlastního oboru, odevzdání eseje na určené či vlastní téma vztahující se k probíraným okruhům a odevzdání písemného shrnutí akademického textu a písemného shrnutí podcastu.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Informace učitele
kurz odborného jazyka; analýza odborného textu, poslechová cvičení, konverzace a diskuse ve dvojicích a skupinách, cvičení na použití odborné slovní zásoby; aplikace gramatiky v nových kontextech; domácí úkoly; Interaktivní jazykový seminář. Výuka je synchronní, pravidelně, každý týden, dle platného rozvrhu na daný semestr. Podrobnější informace v Interaktivní osnově předmětu (Studijní materiály). Studenti obdrží před začátkem výuky email s instrukcemi a příslušným odkazem k výuce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Výstupní úroveň B2 podle ERR. Předností je absolvování předmětu CJVF1B.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, jaro 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2023/CJVF2B