DISBS01 Kritický seminář

Filozofická fakulta
podzim 2024
Rozsah
0/2/7. 6 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. MgA. David Drozd, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Iva Mikulová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Martina Musilová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.
Katedra divadelních studií – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. MgA. David Drozd, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra divadelních studií – Filozofická fakulta
Předpoklady
DISB008 Souborná zkouška po 1. ročníku
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 8 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/8, pouze zareg.: 0/8, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/8
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Seminář se věnuje samostatnému psaní recenzí. Vždy půjde o jedno předem určené a společně zhlédnuté představení a jedno dle vlastního výběru. Dále se seminář zaměří na kritické nahlížení textu, díky němuž bude možné text redaktorsky okomentovat.

Profilový seminář určený studentům 2. ročníku.
Seminář probíhá v češtině.
Výstupy z učení
Na konci tohoto semináře bude student/ka schopen/na:
- vysvětlit základní přístupy k divadelní kritice;
- analyticky a kriticky uvažovat nad inscenací různých žánrů;
- argumentovat svůj názor na inscenaci;
- vytvořit kvalitní kritický text.
Osnova
 • Úvod do teorie kritiky: seznámení s teoretickými texty
 • Úvod do praxe: seznámení s praxí recenzenta a s recenzemi
 • Úvod do redakce textů
 • Redakce textů studentů (odvíjí se od společné návštěvy divadla)
 • Vzájemná reflexe textů studenty
Literatura
  povinná literatura
 • ČERNÝ, Václav. Co je kritika, co není a k čemu je na světě. Vyd. 1. V Brně: Blok, 1968, 81 s. URL info
 • FISHER, Mark. How to write about theatre. London: Bloomsbury Methuen Drama, 2015. ISBN 978-1-4725-2054-8.
 • CHALUPECKÝ, Jindřich. Umění dnes. Praha: Nakladatelství československých výtvarných umělců, 1966. info
 • FISHER, Mark. Ako písať o divadle : príručka pre kritikov, študentov a blogerov. Edited by Chris Jones, Translated by Martina Mašlárová. 1. vydanie. Bratislava: Kultúrny spolok Mloki, 2021, 295 stran. ISBN 9788057024736. info
  doporučená literatura
 • FRYE, Northrop. Anatomie kritiky : čtyři eseje. Edited by Harold Bloom, Translated by Sylva Ficová. Vyd. 1. Brno: Host, 2003, 440 s. ISBN 8072940783. info
 • HÁJEK, Jiří. Teorie umělecké kritiky. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986, 230 s. info
 • MIKULOVÁ, Iva. Subjektivní versus objektivní : Konference o kritice. In Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2017, s. 184-187. ISSN 1803-845X. Digitální knihovna FF MU info
 • MOJŽIŠOVÁ, Iva. Kritika porozuměním. Edited by Martin Mojžiš, Translated by Jiří Fiala. 1. vyd. Praha [i.e. Břeclav]: Malovaný kraj, 2011, 162 s. ISBN 9788090495609. info
 • PROCHÁZKA, Miroslav. Problém estetických a uměleckých hodnot a funkce umělecké kritiky. Praha: Ústřední dům armády, 1968. Kompas.
Výukové metody
diskuze, analytická práce s textem, společná návštěva divadla
Metody hodnocení
Průběžné úkoly, docházka. Zakončení: splnění průběžných úkolů, odevzdání závěrečné recenze, ústní rozprava nad recenzí. Hranice úspěšnosti u zkoušky je 70%.
Informace učitele
http://divadlo.phil.muni.cz/
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, podzim 2020, jaro 2022, podzim 2023.