DISBS01 Kritický seminář

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/7. 6 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Bc. Iva Mikulová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jiřina Hofmanová (přednášející)
Mgr. Ilona Horváthová (přednášející)
Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.
Katedra divadelních studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Karolína Stehlíková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra divadelních studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 14:00–15:40 G01
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 8 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 6/8, pouze zareg.: 0/8, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/8
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Seminář je rozdělen do dvou částí - teoretické a praktické. Teoretická část se věnuje historii české divadelní kritiky od jejích počátků po současnost. Výklad vyučujících doplňuje četba a diskutování dobových textů. Praktická část semináře sestává z tvorby a redakce recenzí studentů/tek.

Profilový seminář určený studentům 2. ročníku.
Seminář probíhá v češtině.
Výstupy z učení

Na konci tohoto semináře bude student/ka schopen/na:
- napsat analytickou divadelní recenzi;
- základní redakce recenzí;
- kriticky okomentovat odborný text;
orientace v kontextu české divadelní kritiky napříč její historií;
jasně formulovat svůj mluvený projev.
Osnova
 • 1. Úvodní hodina
 • 2. Česká kritika do konce 19. století
 • 3. Test - How to write about theatre
 • 4. Česká kritika do 2. světové války
 • 5. Česká poválečná kritika; Založení časopisu Divadlo
 • 6. Ústní prezentace zvolené inscenace
 • 7. Česká kritika v 60. letech
 • 8. Česká kritika v období normalizace
 • 9. Diskuse nad studentskými recenzemi
 • 10. Diskuse nad studentskými recenzemi
 • 11. Česká kritika po roce 1989
 • 12. Kritické osobnosti
 • 13. Diskuse nad studentskými recenzemi
 • 14. Diskuse nad studentskými recenzemi
Literatura
  povinná literatura
 • FISHER, Mark. How to write about theatre. London: Bloomsbury Methuen Drama, 2015. ISBN 978-1-4725-2054-8.
  doporučená literatura
 • Sborník z konference uspořádané ke 100. výročí úmrtí významného českého filozofa a estetika Josefa Durdíka. Edited by Roman Dykast. Vyd. 1. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2003. 108 s. ISBN 8073080508. info
 • CÍSAŘ, Jan. Život jevišti : formování české realistické kritiky. Praha: Orbis, 1962. info
 • CÍSAŘ, Jan. Přehled dějin českého divadla. 2. vyd. V Praze: Akademie múzických umění, 2006. 314 s. ISBN 8073310724. info
 • ČERNÝ, Václav. Co je kritika, co není a k čemu je na světě. Vyd. 1. V Brně: Blok, 1968. 81 s. info
 • DOLEŽALOVÁ, Růžena. Havlíček jako literární a divadelní kritik. 1957. 54 s. info
 • DURDÍK, Josef. Kritika : výbor úvah o zjevech literárních a uměleckých [I-1333] : Kritika : výbor úvah J. Durdíka o zjevech literárních a uměleckých (Variant.). V Praze: Fr. A. Urbánek, kněhkupec, 1874. info
 • FRYE, Northrop. Anatomie kritiky : čtyři eseje. Edited by Harold Bloom, Translated by Sylva Ficová. Vyd. 1. Brno: Host, 2003. 440 s. ISBN 8072940783. info
 • CHALUPECKÝ, Jindřich. Umění dnes. Praha: Nakladatelství československých výtvarných umělců, 1966. info
 • KESNER, Ladislav, ed. Vizuální teorie. Současné angloamerické myšlení o výtvarných dílech (2.rozšířené vydání). Jinočany: H & H, 2005. 372 s. ISBN 80-7319-043-5. info
 • KŘIVÁNEK, Vladimír. Jan Neruda [22755]. Praha: Horizont, 1983. info
 • MIKOVEC, Ferdinand Břetislav. Ferdinand Břetislav Mikovec - Pražská Thálie kolem 1850. Edited by Václav Petrbok - Jitka Ludvová - Helena Pinkerová, Translated by Ve. Vyd. 1. Praha: Institut umění - Divadelní ústav, 2010. 587 s. ISBN 9788070082478. info
 • MIKULOVÁ, Iva. Subjektivní versus objektivní : Konference o kritice. In Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 184-187, 4 s. ISSN 1803-845X. Digitální knihovna FF MU info
 • MOJŽIŠOVÁ, Iva. Kritika porozuměním. Edited by Martin Mojžiš, Translated by Jiří Fiala. 1. vyd. Praha [i.e. Břeclav]: Malovaný kraj, 2011. 162 s. ISBN 9788090495609. info
 • NERUDA, Jan a František ČERNÝ. O umění. V Praze: Československý spisovatel, 1950. Kritická knihovna.
 • NIEDERLE, Rostislav. Pojmy estetiky: analytický přístup. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 172 s. ISBN 978-80-210-7131-5. info
 • PROCHÁZKA, Miroslav. Problém estetických a uměleckých hodnot a funkce umělecké kritiky. Praha: Ústřední dům armády, 1968. Kompas.
 • SRNA, Zdeněk. Brněnská divadelní kritika v období mezi dvěma světovými válkami (1918-1940). 1953. v, 132 s. info
Výukové metody
přednáška, seminární diskuse, samostatná četba, průběžné úkoly společná návštěva divadla
Metody hodnocení
Docházka (max. 2 omluvené absence), průběžné úkoly, práce v hodinách, závěrečná recenze a rozprava o ní. Hranice úspěšnosti u zkoušky je 70%.
Informace učitele
http://divadlo.phil.muni.cz/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020.