PJN309 Oborová praxe

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
15 prac.dnů. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Roman Madecki, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Roman Madecki, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Roman Madecki, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Odborná praxe má za cíl otevřít studentům prostor pro získání praktických doveností a kompetencí pro práci ve sféře podnikání, služeb, veřejné správy a kulturních a společenských organizací s orientací na areál Polska a střední Evropy. Studenti se naučí orientovat se a pohybovat se v konkrétním pracovním prostředí, plnit konkrétní úkoly dle potřeb každodenní praxe, získávat potřebné dovednosti pro plnění praktických úkolů, prezentovat svou práci a reflektovat získané zkušenosti.
Výstupy z učení
Studenti se během kurzu naučí:
- pohybovat se v konkrétním pracovním prostředí;
- plnit konkrétní úkoly dle potřeb každodenní praxe;
- uplatnit své znalosti z oblasti polonistiky v praxi;
- získávat potřebné dovednosti pro plnění praktických úkolů;
- prezentovat svou práci;
- reflektovat získané zkušenosti.
Osnova
  • 1) Informační schůzka k realizaci praxí ve vybraném semestru
  • 2) Realizace praxe ve vybraném zařízení a práce na naplánovaném úkolu (min. 100 hodin kontinuální praxe probíhající v rozmezí 15 pracovních dnů)
  • 3) Zpracování reflexe k praxi.
Literatura
    doporučená literatura
  • TOŠNER, Jiří a Olga SOZANSKÁ. Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích. Vyd. 1. Praha: Portál, 2002. 149 s. ISBN 80-7178-514-8. info
  • ŘEZNÍČEK, Ivo. Metody sociální práce :podklady ke stážím studentů a ke kazuistickým seminářům. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 1994. 75 s. ISBN 80-85850-00-1. info
Výukové metody
Praxe v oboru (min. 100 hodin, 15 pracovních dnů)
Metody hodnocení
Písemné hodnocení lektora praxe (popis činnosti studenta na praxi, zpětná vazba), zpracovaná reflexe studenta, závěrečné setkání k průběhu praxí, diskuse k podmínkám realizace praxe, k přínosům, bariérám.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/PJN309