SUS_99 Proměny současného výtvarného umění II.

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D. (přednášející), PhDr. Petr Macek, Ph.D. (zástupce)
PhDr. Dagmar Koudelková (náhr. zkoušející)
Garance
prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 10:00–11:40 N51
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 220 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 11/220, pouze zareg.: 0/220, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/220
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Student si osvojí orienataci v nejdůležitějších kapitolách současného výtvarného umění a pozná aktuální osobnosti českého i světového umění.
Výstupy z učení
Student bude:
- schopen orientovat se v problematice současného umění a provozu předních kulturních institucí
- znát hlavní představitele scény současného umění
- schopen napsat odborný text
Osnova
 • Druhý semestr je výběrovým přehledem závažných proudů v umění posledních čtyř desetiletí se zaměřením na světové i domácí tvůrce:
 • 1. Vývojové proměny abstraktivismu
 • 2. Expresivní a racionální tendence
 • 3. Umělecké dílo jako koncept
 • 4. Umění jako komunikace
 • 5. Akční umění a jeho proměny
 • 6. Postmoderna a prolínání oborů
 • 7. Elektronická média v umění
 • 8. Osobnosti českého a světového umění
 • 9. „Brněnský okruh“
 • 10. držitelé Ceny J. Chalupeckého
Literatura
  doporučená literatura
 • CHALUPECKÝ, Jindřich. Na hranicích umění : několik příběhů. 1. vyd. Praha: Prostor, 1990. 158 s. info
 • VÁVRA, Jiří. Od impresionismu k postmoderně :dějiny vizuálního umění. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2001. 127 s. ISBN 80-7182-120-9. info
 • ZHOŘ, Igor. Proměny soudobého výtvarného umění. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992. 165 s. ISBN 8004255558. info
Výukové metody
Přednášky a skupinové konzultace
Metody hodnocení
Písemný test (85%)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/SUS_99