DISB012 Alžbětinské divadlo

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
2/0/5. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Filip Krajník, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.
Katedra divadelních studií – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra divadelních studií – Filozofická fakulta
Rozvrh
St 10:00–11:40 G01
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 12/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Mateřské obory/plány
předmět má 23 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz se věnuje anglickému renesančnímu divadlu jako zásadnímu milníku v dějinách anglické kultury. Na dílech dramatiků jako Christopher Marlowe, William Shakespeare či Ben Johnson ukáže vývoj anglického dramatu a divadla tohoto období (cca 1560 - cca 1640), soudobé dramatické žánry a techniky a historický, kulturní a intelektuální kontext, v němž bylo anglické raně novověké drama psáno, inscenováno a přijímáno svými původními diváky.

Kurz probíhá v češtině.
Výstupy z učení

Na konci tohoto kurzu bude student/ka schopen/na:
- vysvětlit historický, kulturní a společenský kontext alžbětinské dramatiky;
- prokázat znalost nejdůležitějších dramatiků daného období a jejich děl;
- samostatně interpretovat tato díla;
- popsat alžbětinskou inscenační praxi.
Osnova
 • 1. Úvod: raněnovověké anglické drama
 • 2. Christopher Marlowe: Doktor Faustus (verze A a B)
 • 3. - 4. Thomas Kyd: Španělská tragédie; William Shakespeare: Hamlet (verze K1 a F); Saxo Grammaticus: Příběh Amleta, prince jutského
 • 5. Christopher Marlowe: Maltský žid; William Shakespeare: Kupec benátský; Ser Fiorentino Giovanni: Benátský kupec Ansaldo; Anon.: Gernutus, žid benátský
 • 6. William Shakespeare: Romeo a Julie; Sen noci svatojánské
 • 7. Anon.: Arden z Fevershamu; Anon.: Yorkshirská tragédie
 • 8. John Webster: Vévodkyně z Amalfi
 • 9. John Fletcher a Francis Beaumont: Králem být a nebýt
 • 10. John Ford: Škoda, že je děvka
 • 11. Christopher Marlowe: Eduard II.; William Shakespeare: Král Jindřich VI., díl druhý
 • 12. Ben Johnson: Vopolne; Alchymista
Literatura
  povinná literatura
 • HORNÁT, Jaroslav. Alžbětínské drama. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986. Učební texty vysokých škol.
  doporučená literatura
 • Alžbětinské divadlo. Edited by Jaroslav Hornát - Milan Lukeš, Translated by Alois Bejblík. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1978, 358 s. URL info
 • Alžbětinské divadlo. Edited by Alois Bejblík - Jaroslav Hornát - Milan Lukeš, Translated by Franti. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1980, 487 s. URL info
 • Alžbětinské divadlo. Edited by Jaroslav Hornát - Milan Lukeš, Translated by Alois Bejblík. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1985, 478 s. URL info
 • KRAJNÍK, Filip a Aneta MITRENGOVÁ. Christopher Marlowe's Doctor Faustus in Three Czech Translations. In Jitka Zehnalová a kol. Interchange between Languages and Cultures : The Quest for Quality. Olomouc: Palacký University Olomouc, 2016, s. 151-176. ISBN 978-80-244-5107-7. Kompletní elektronická verze sborníku. info
 • KRAJNÍK, Filip. „Nejstarší nejvíc nes’“ : Stáří Shakespearova krále Leara v českých obrozeneckých překladech. Slavica Wratislaviensia. Wroclaw: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2016, CLXIII, č. 1, s. 449-462. ISSN 0137-1150. info
 • KRAJNÍK, Filip. "V svém loži mrtev" : spící oběti a váhaví vrazi v alzbětinských historiích. Divadelní revue. Praha: Institut umění - Divadelní ústav, 2016, roč. 27, č. 1, s. 7-23. ISSN 0862-5409. info
Výukové metody
diskuse, samostatná četba, analýza textů
Metody hodnocení
Docházka (max. 2 neomluvené absence), aktivní účast v hodinách, ústní zkouška. Hranice úspěšnosti u zkoušky je 70 %.
Informace učitele
http://divadlo.phil.muni.cz/
Další komentáře
Studijní materiály
v případě přesáhnutí kapacity mají při zápisu přednost studenti programu Divadelní studia.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/DISB012