EN

FI:PV110 Základy filmové řeči - Informace o předmětu

PV110 Základy filmové řeči

Fakulta informatiky
podzim 2018
Rozsah
2/2/1. 4 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. BcA. Robert Král, Ph.D. (přednášející), doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D. (zástupce)
doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D. (přednášející)
Bc. Tomáš Schmidl (cvičící)
Bc. Michaela Martišová (cvičící)
Bc. Jakub Bohoš (cvičící)
Juraj Ulbrich (cvičící)
Bc. Jan Šplíchal (cvičící)
Bc. Viktor Lehotský (cvičící)
Mgr. Martin Kacvinský (cvičící)
Mgr. Radek Gomola (pomocník)
Ing. Pavel Šiler (pomocník)
Jozef Bátrna (pomocník)
Bc. Peter Gamboš (pomocník)
Bc. Elena Kubalíková (pomocník)
Bc. Lýdie Palečková (pomocník)
Bc. Kristýna Rudolfová (pomocník)
Roman Pelikán (pomocník)
Jan Tesařík (pomocník)
Kateřina Veselá (pomocník)
MgA. Radovan Hakl (pomocník)
Garance
doc. RNDr. Petr Matula, Ph.D.
Katedra vizuální informatiky - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra vizuální informatiky - Fakulta informatiky
Rozvrh
St 18:00–19:50 D3
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PV110/01: Po 17. 9. až Po 10. 12. každé sudé pondělí 14:00–17:50 C403, J. Bohoš, M. Kacvinský, V. Lehotský, M. Martišová, T. Schmidl, J. Šplíchal, J. Ulbrich
PV110/02: Po 17. 9. až Po 10. 12. každé liché pondělí 14:00–17:50 C403, J. Bohoš, M. Kacvinský, V. Lehotský, M. Martišová, T. Schmidl, J. Šplíchal, J. Ulbrich
Předpoklady
Předpoklady pro zápis a úspěšné absolvování jsou pouze dostatek nadšení k poznávání filmové řeči, schopnost efektivně pracovat v týmu, komunikovat, řešit problémy, zvládat krizové situace a relativní časová flexibilita. Student není povinen mít znalosti z oboru filmové tvorby.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 44 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude studentka/student schopna/schopen: Využít znalosti základů scenáristiky, dramaturgie, režie, produkce při psaní vlastního námětu, literárního a technického scénáře. Připravit technický scénář pro natáčení v navazujícím jarním semestru v kurzu PV113 Produkce audiovizuálního díla. Získat a prakticky využít znalosti z oblastí střihové skladby, záběrování, obsluhy kamerové techniky, svícení scény, zvučení scény a postprodukce. Vytvořit ze skupiny studentů filmový štáb s pevně definovanými rolemi a produkovat své vlastní krátké audiovizuální dílo.
Osnova
 • CVIČENÍ:
 • Organizace předmětu, teambuilding, základy střihu
 • Záběrování, kompozice
 • Nastavení a technické parametry DSLR, objektivy
 • Zvuk - akvizice, postprodukce
 • Filmová produkce, práce ve štábu
 • Pokročilý střih, postprodukce
 • Promítání zápočtových filmů
 • PŘEDNÁŠKY:
 • Cesta od námětu k vlastnímu krátkometrážnímu filmu.
 • Námět, literární scénář, technický scénář.
 • Dramatická stavba, zápletka, konflikt, dramatická situace, postava, žánr.
 • Záběr, velikosti záběrů, rakurs, pohyb kamery.
 • Mise-en-scéne, režie, výrazové prostředky, vedení herců.
 • Produkce, natáčení, lokace, casting.
 • Základy střihové skladby.
 • Dotočná.
 • Realizovatelnost snímku ve studentských nízkorozpočtových podmínkách.
 • Natáčení pomocí DSLR, výměnné objektivy, práce s kamerou, kompozice.
Literatura
 • VALUŠIAK, Josef. Základy střihové skladby. 3., rozš. vyd. V Praze: FAMU, 2005. 143 s. ISBN 8073310392. info
 • KUČERA, Jan. Střihová skladba. 1 : základní podmínky skladebního natáčení a provádění střihové skladby. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1960. info
 • Petr Sojka, Radovan Hakl a kol.: Základy multimediální produkce. Učební text (draft v ISu).
 • Filmová řeč / Jerzy Plazewski ; [z polského originálu ... přeložil Zdeněk Smejkal ; doslov Jan Kučera]. -- 1. vyd. -- Praha : Orbis, 1967. -- 461 s., [52] s. obr. příl. -- P 9269/67. -- Obsahuje bibliografii na s. 425-432, rejstřík filmů a jm. rejstřík
 • Mistrovství práce s DSLR (Roman Pihan)
Výukové metody
Kurz se skládá z teoretických přednášek vedených volnější formou, často využívající diskuze a interaktivních metod výuky, kde je probírána zejména dramaturgie a tvorba scénářů. Dále se předmět skládá ze cvičení, realizovaných formou z workshopů, vyučovaných jednou za čtrnáct dní, kde student získá teoretické poznatky z okruhů tvorby audiovizuálního díla a prakticky si je vyzkouší.
Metody hodnocení
Pro udělení zápočtu je nutné zrealizovat krátký film, který studenti natočí ve vytvořených skupinkách - štábech. Pro udělení kolokvia je třeba odevzdat schválený, odprezentovaný technický scénář, který bude možné využít v navazujícím předmětu PV113 Produkce audiovizuálního díla.
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.fi.muni.cz/~sojka/PV110/
"Imagination is more important than knowledge, knowledge is limited, imagination incircles the world." - Albert Einstein.
Studentské práce jsou realizovány v laboratoři LEMMA. Při výběru je vhodné myslet na omezení technických, výrazových a rozpočtových prostředků na FI MU s perspektivou realizace vlastního filmového projektu v PV113 na jaře.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, akreditace podzim.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fi/podzim2018/PV110