PV110 Základy filmové řeči

Fakulta informatiky
podzim 2016
Rozsah
2/2/1. 4 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. BcA. Robert Král, Ph.D. (přednášející), doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D. (zástupce)
doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Daniel Poľan (cvičící)
Bc. Kryštof Zvolánek (cvičící)
Mgr. Jan Szlauer (cvičící)
Mgr. Radek Gomola (pomocník)
Ing. Pavel Šiler (pomocník)
Bc. Tomáš Schmidl (cvičící)
MgA. Josef Víšek (cvičící)
Mgr. Jana Čecháčková (cvičící)
Bc. Samuel Antol (pomocník)
Bc. Jozef Bátrna (pomocník)
Mgr. Marek Holášek (pomocník)
Mgr. Michal Humaj (pomocník)
Jan Křenek (pomocník)
Mgr. Michaela Martišová (pomocník)
Bc. Monika Mráziková (pomocník)
Mgr. Michal Románek (pomocník)
Bc. Jan Šplíchal (pomocník)
Martin Štěrba (pomocník)
Bc. Juraj Ulbrich (pomocník)
Garance
doc. RNDr. Petr Matula, Ph.D.
Katedra vizuální informatiky - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra vizuální informatiky - Fakulta informatiky
Rozvrh
St 18:00–19:50 D3
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PV110/01: každé liché pondělí 14:00–17:50 C403, každé liché pondělí 14:00–17:50 C416, J. Čecháčková, D. Poľan, T. Schmidl, J. Szlauer, K. Zvolánek
PV110/02: každé sudé pondělí 14:00–17:50 C416, každé sudé pondělí 14:00–17:50 C403, J. Čecháčková, D. Poľan, T. Schmidl, J. Szlauer, K. Zvolánek
Předpoklady
Předpoklady pro zápis a úspěšné absolvování jsou pouze dostatek nadšení k poznávání filmové řeči, schopnost efektivně pracovat v týmu, komunikovat, řešit problémy, zvládat krizové situace a relativní časová flexibilita. Student není povinen mít znalosti z oboru filmové tvorby.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 44 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude studentka/student schopna/schopen: Využít znalosti základů scenáristiky, dramaturgie, režie, produkce při psaní vlastního námětu, literárního a technického scénáře. Připravit technický scénář pro natáčení v navazujícím jarním semestru v kurzu PV113 Produkce audiovizuálního díla Získat a prakticky využít znalosti z oblastí střihové skladby, záběrování, obsluhy kamerové techniky, svícení scény, zvučení scény, postprodukce a další. Vytvořit ze skupiny studentů filmový štáb s pevně definovanými rolemi a produkovat své vlastní krátké audiovizuální dílo. Kurz je zaměřen zejména na práci s DSLR, student tedy bude na konci kurzu schopen ovládat natáčení videí na DSLR a doplňky.
Osnova
 • Cvičení:
 • Organizace předmětu, multimediální formáty
 • Kamerová technika, střih, scénář
 • Záběrování, práce s technikou
 • Akvizice zvuku
 • Osvětlení, Produkce, Režie
 • Postprocessing
 • Závěrečné projekce projektů ze cvičení
 • Přednášky:
 • Cesta od námětu k vlastnímu krátkometrážnímu filmu.
 • Námět, literární scénář, technický scénář.
 • Dramatická stavba, zápletka, konflikt, dramatická situace, postava, žánr.
 • Záběr, velikosti záběrů, rakurs, pohyb kamery.
 • Mise-en-scéne, režie, výrazové prostředky, vedení herců.
 • Produkce, natáčení, lokace, casting.
 • Základy střihové skladby.
 • Dotočná.
 • Realizovatelnost snímku ve studentských nízkorozpočtových podmínkách.
 • Natáčení pomocí DSLR, výměnné objektivy, práce s kamerou, kompozice.
Literatura
 • VALUŠIAK, Josef. Základy střihové skladby. 3., rozš. vyd. V Praze: FAMU, 2005. 143 s. ISBN 8073310392. info
 • KUČERA, Jan. Střihová skladba. Vydání druhé. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1960. 89 stran. info
 • Petr Sojka, Radovan Hakl a kol.: Základy multimediální produkce. Učební text (draft v ISu).
 • Filmová řeč / Jerzy Plazewski ; [z polského originálu ... přeložil Zdeněk Smejkal ; doslov Jan Kučera]. -- 1. vyd. -- Praha : Orbis, 1967. -- 461 s., [52] s. obr. příl. -- P 9269/67. -- Obsahuje bibliografii na s. 425-432, rejstřík filmů a jm. rejstřík
 • Mistrovství práce s DSLR (Roman Pihan)
Výukové metody
Kurz s eskládá z teoretických přednášek, vedených volnější formou, často využívající diskuze a interaktivních metod výuky, kde je probírána zejména dramaturgie a tvorba scénářů. Dále se předmět skládá z workshopů, vyučovaných jednou za čtrnáct dní, kde student získá teoretické poznatky z okruhů tvorby audiovizuálního díla a prakticky si je vyzkouší.
Metody hodnocení
Pro udělení zápočtu je nutné prezentovat krátký film podložený scénářem, který studenti ve skupinách natočí v rámci tohoto předmětu. Pro udělení kolokvia, je třeba odevzdat schválený, odprezentovaný technický scénář, který bude možné využít v navazujícím předmětu PV113 Produkce audiovizuálního díla.
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.fi.muni.cz/~sojka/PV110/
"Imagination is more important than knowledge, knowledge is limited, imagination incircles the world." - Albert Einstein.
Studentské práce jsou realizovány v laboratoři LEMMA. Při výběru je vhodné myslet na omezení technických, výrazových a rozpočtových prostředků na FI MU s perspektivou realizace vlastního filmového projektu v PV113 na jaře.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.