BA_F5 Finština 5

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/4/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Petra Hebedová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Petra Hebedová, Ph.D.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 14:00–15:40 B2.51, Pá 12:00–13:40 D33, kromě Út 12. 10., kromě Út 9. 11., kromě Út 7. 12. ; a Út 12. 10. 14:00–15:40 VP, Út 9. 11. 14:00–15:40 VP, Út 7. 12. 14:00–15:40 VP
Předpoklady
NOW ( BA_F5_dril Finština 5 - dril )
Absolvování kurzu BA_F4.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Jedná se o pátou část šestisemestrálního cyklu. Kurz se soustřeďuje na výklad a procvičování finské gramatiky, budování slovní zásoby, rozvíjení konversačních dovedností, porozumění textu.
Výstupy z učení
Na konci tohoto v pořadí pátého semestrálního kurzu finštiny student dokáže popsat nově probrané gramatické jevy, propojit je s již ovládnutými a používat tyto znalosti v psaném i mluveném projevu. S pomocí ovládnutí nové slovní zásoby a nové gramatiky umí vytvářet text nebo mluvený projev související s probíranými tématy. Umí dobře porozumět textu a interpretovat ho. Umí také rozlišovat styl textu.
Osnova
 • gramatika (infinitní a participiální konstrukce, potenciál, slovotvorba)
 • cvičení
 • konverzace
 • četba
 • písemné práce
 • mluvená finština
Literatura
  doporučená literatura
 • GEHRING, Sonja. Suomen mestari : suomen kielen oppikirja aikuisille. Helsinki: Finn Lectura, 2013. 320 s. ISBN 9789517925686. info
  neurčeno
 • KUPARINEN, Kristiina a Terhi TAPANINEN. Hyvin menee! : suomea aikuisille. 2.-6. painos. Helsinki: Otava, 2008. 231 s. ISBN 9789511223153. info
 • TUKIA, Kaisa. Suomi2. 1. painos. Helsingissä: Otava, 2008. 207 s. ISBN 9789511227816. info
Výukové metody
cvičení, domácí příprava, psané úkoly
Metody hodnocení
průběžné plnění zadaných bodovaných úkolů (písemné práce, ústní prezentace, studijní deník), účast v hodinách
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/BA_F5