BA_F5_dril Finština 5 - dril

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Elina Elli Johanna Kulmala, MA (přednášející)
Mgr. Petra Hebedová, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Petra Hebedová, Ph.D.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Petra Hebedová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 14:00–15:40 L33
Předpoklady
NOW ( BA_F5 Finština 5 )
Je nutné zapsat si zároveň kurz BA_F5.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz finštiny zaměřený především na procvičování, který doplňuje a rozšiřuje kurz BA_F5. Procvičuje se v něm zejména konverzace, poslech, slovní zásoba a gramatika.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu je student schopen konverzovat na témata odpovídající úrovně, zná fráze a rčení, dokáže odhadnout stylistické zařazení textu nebo promluvy, rozumí dobře mluvenému projevu.
Osnova
  • konverzace
  • poslech
  • stylistika
  • frazeologie
  • cvičení gramatiky a slovní zásoby
Literatura
  • Korhonen, Petra - Kunzelmann, Doris: Suomea jokaiseen päivään. Finn Lectura, Helsinki: 2005.
  • Texty dodá vyučující dle uvážení.
  • Lauranto: Elämän suolaa
Výukové metody
cvičení, domácí příprava
Metody hodnocení
účast v hodinách, závěrečný test
Vyučovací jazyk
Finština
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/BA_F5_dril