BA_F5_dril Finština 5 - dril

Filozofická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Petra Hebedová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Petra Hebedová, Ph.D.
Ústav jazykovědy a baltistiky – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Petra Hebedová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky – Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 16:00–17:40 G11, kromě Po 13. 11.
Předpoklady
NOW ( BA_F5 Finština 5 )
Je nutné zapsat si zároveň kurz BA_F5.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz finštiny zaměřený především na procvičování, který doplňuje a rozšiřuje kurz BA_F5. Procvičuje se v něm zejména konverzace, poslech, slovní zásoba a gramatika.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu je student schopen konverzovat na témata odpovídající úrovně, zná fráze a rčení, dokáže odhadnout stylistické zařazení textu nebo promluvy, rozumí dobře mluvenému projevu.
Osnova
 • konverzace
 • poslech
 • stylistika
 • frazeologie
 • cvičení gramatiky a slovní zásoby
Literatura
  doporučená literatura
 • Korhonen, Petra - Kunzelmann, Doris: Suomea jokaiseen päivään. Finn Lectura, Helsinki: 2005.
 • KUPARINEN, Kristiina a Terhi TAPANINEN. Oma suomi : suomea aikuisille. 2.-4. painos. Helsingissä: Kustannusosakeyhtiö Otava, 2016, 247 stran. ISBN 9789511283799. info
 • GEHRING, Sonja, Sanni HEINZMANN, Sari PÄIVÄRINNE a Taija UDD. Suomen mestari : suomen kielen oppikirja aikuisille. Helsingissä: Finn Lectura, 2013, 320 stran. ISBN 9789511355809. info
 • KUPARINEN, Kristiina a Terhi TAPANINEN. Hyvin menee! : suomea aikuisille. 2.-6. painos. Helsinki: Otava, 2008, 231 s. ISBN 9789511223153. info
Výukové metody
cvičení, domácí příprava
Metody hodnocení
účast v hodinách, závěrečný test
Vyučovací jazyk
Finština
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2023/BA_F5_dril