BA_F6_dril Finština 6 - dril

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Elina Elli Johanna Kulmala, MA (přednášející)
Mgr. Petra Hebedová, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
Mgr. Petra Hebedová, Ph.D.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 12:00–13:40 G12
Předpoklady
NOW ( BA_F6 Finština 6 )
Je nutné zapsat si zároveň praktikum BA_F6.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz finštiny zaměřený především na procvičování, který doplňuje a rozšiřuje kurz BA_F6. Procvičuje se v něm zejména konverzace, poslech, slovní zásoba a interpretace textu.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu je student schopen konverzovat finsky na velmi různá témata, ovládá širokou slovní zásobu, zná frazeologická vyjádření. Je schopen rozeznat styl textu a číst i text s dialektismy.
Osnova
  • procvičování gramatiky a slovní zásoby
  • četba a rozbor textů
  • poslech
  • konverzace
  • psané úkoly
Literatura
  • Korhonen, Petra - Kunzelmann, Doris: Suomea jokaiseen päivään. Finn Lectura, Helsinki: 2005.
  • Lehikoinen, Laila: Suomea ennen ja nyt. Finn Lectura, Loimaa 1995.
  • Wiik, Kalevi: Sano se murteella. Tampere 2006.
Výukové metody
cvičení, domácí příprava, účast v hodinách je povinná
Metody hodnocení
písemný test a ústní zkouška
Vyučovací jazyk
Finština
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2022/BA_F6_dril