BA_F6 Finština 6

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/4/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Petra Hebedová, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Mgr. Jana Břehovská (přednášející)
Garance
Mgr. Petra Hebedová, Ph.D.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 14:00–15:40 K33, Pá 10:00–11:40 C32
Předpoklady
BA_F5 Finština 5
Absolvování kurzu BA_F5.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Jedná se o poslední část šestisemestrálního cyklu. Kurz se soustřeďuje na prohloubení znalosti finštiny. Na konci kurzu se očekává úroveň znalosti B2 (CEFR).
Výstupy z učení
Na konci tohoto krzu student ovládá bezpečně finskou gramatiku včetně méně používaných jevů, dokáže rozeznávat stylové varianty, rozumí i jiným útvarům kromě spisovné finštiny. Je shopen finštinu používat ústně i písemně.
Osnova
 • procvičování gramatiky a slovní zásoby
 • konverzace
 • četba a interpretace textů
 • poslech
 • písemné práce
 • mluvený jazyk a dialekty
Literatura
 • Korhonen, Petra - Kunzelmann, Doris: Suomea jokaiseen päivään. Finn Lectura, Helsinki: 2005.
 • Lehikoinen, Laila: Suomea ennen ja nyt. Finn Lectura, Loimaa 1995.
 • TUKIA, Kaisa. Suomi2. 1.-3. painos. Helsingissä: Otava, 2007. 215 s. ISBN 9789511216544. info
Výukové metody
cvičení, domácí příprava, psané úkoly účast v hodinách je povinná
Metody hodnocení
písemný test a ústní zkouška
Vyučovací jazyk
Finština
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2022/BA_F6