JSB351 Jihoslovanské literatury 20. století

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Petr Stehlík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Stehlík, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Pavel Pilch (přednášející)
Mgr. Pavel Pilch (cvičící)
Mgr. et Mgr. Michal Przybylski (přednášející)
Mgr. et Mgr. Michal Przybylski (cvičící)
Garance
Mgr. Petr Stehlík, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Stehlík, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
Seminář je založen na četbě ukázek z reprezentativních dobových literárních děl, respektive důkladné a důsledně vyžadované domácí přípravě. Rozebírány budou výhradně texty, které byly přeloženy do češtiny. Studenti si dle své jazykové vybavenosti volí, zda si konkrétní dílo přečtou v originále nebo v překladu do češtiny.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 21 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je představit klíčové směry, autory a díla v jihoslovanských literaturách 20. století. Zvláštní důraz bude kladen představení milníků jihoslovanského literárního modernismu. Studenti se na základě kontextuální analýzy reprezentativních dobových děl, přednášek a studijní literatury seznámí s jeho podobami ve srovnávací perspektivě. Hlavní pozornost bude věnována představení literárních fenoménů, které svou hodnotou přesahují hranice jihoslovanského prostoru.
Výstupy z učení
Absolvent získá přehled o nejvýznamnějších autorech a dílech vrcholného období vývoje jihoslovanských literatur a prohloubí své dovednosti analýzy a interpretace literárního textu.
Osnova
 • 1) Svět, Jugoslávie a Bulharsko: Literární modernismus ve srovnávací perspektivě
 • 2) Etapy, milníky a paralely: Literární modernismus v jednotlivých jihoslovanských literaturách
 • 3) Ivo Andrić
 • 4) Miroslav Krleža
 • 5) Tin Ujević, Ranko Marinković
 • 6) Miloš Crnjanski
 • 7) Meša Selimović
 • 8) Vasko Popa, Danilo Kiš
 • 9) Edvard Kocbek
 • 10) Ciril Kosmač
 • 11) Dimităr Dimov
 • 12) Jordan Radičkov
Literatura
  povinná literatura
 • DOROVSKÝ, Ivan. Slovník balkánských spisovatelů. Praha: Libri, 2001. 683 s. info
 • Slovník spisovatelů : Jugoslávie : srbská a černohorská, charvátská, bosensko-hercegovská, slovinská a makedonská literatura [19389]. Praha: Odeon, 1979. info
 • DOROVSKÝ, Ivan. Slovník spisovatelů : Bulharsko. Praha: Odeon, 1978. info
 • PAVELKA, Jiří a Ivo POSPÍŠIL. Slovník epoch, směrů, skupin a manifestů. Brno: Georgetown, 1993. 290 s. ISBN 8090160409. info
 • Lexikon teorie literatury a kultury : koncepce / osobnosti / základní pojmy. Edited by Ansgar Nünning - Jiří Trávníček - Jiří Holý, Translated by Al. Vydání první. Brno: Host, 2006. 912 stran. ISBN 8072941704. info
  doporučená literatura
 • POSPÍŠIL, Ivo a Simoneta DEMBICKÁ. Světové literatury 20. století v kostce : americká, britská, francouzská, italská, Latinské Ameriky, německá, ruská, španělská. 1. vyd. Praha: Libri, 1999. 239 s. ISBN 80-85983-80-X. info
 • DOLEŽAL, Jan: Dvě století srbského románu. Praha 2009.
 • KOZÁR, Aleš. Poezie slovinského expresionismu. Vydání první. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. 185 stran. ISBN 9788073959579. info
 • KUDĚLKA, Viktor. Slovinská literatura. Díl 2. Brno: UJEP, 1976. 153 s.
 • DOROVSKÝ, Ivan. Dramatické umění jižních Slovanů. Část 1, 1918-1941. V Brně: Masarykova univerzita, 1995. ISBN 80-210-1068-1. info
Výukové metody
Přednášky, domácí příprava, diskuse na seminářích. Seminář se zakládá na důsledné domácí přípravě (četba vybraných textů a jejich rozbor).
Metody hodnocení
Podmínky pro udělení zápočtu: pravidelná docházka a příprava z týdne na týden předpokládající důsledné prostudování zadané literatury; aktivní účast na seminářích. Ukončení se uskuteční formou ústního pohovoru o probírané látce a prostudované literatuře.
Informace učitele
Další doporučená literatura:
 • PONIŽ, Denis: Slovenska lirika 1950-2000. Ljubljana 2001.
 • ZADRAVEC, Franc: Slovenska književnost. II, Moderna - ekspresionizem - socialni realizem. Ljubljana 1999.
 • POGAČNIK, Jože, Silvija BOROVNIK, Darko DOLINAR, Denis PONIŽ, Igor SAKSIDA, Majda STANOVNIK, Miran ŠTUHEC a Franc ZADRAVEC: Slovenska književnost III. Ljubljana 2001.
 • Sodobna slovenska književnost (1980-2010). Edited by Alojzija Zupan Sosič. Ljubljana 2010.
 • Hrvatska književna enciklopedija I-IV. Zagreb 2010–2012.
 • Leksikon hrvatske književnosti. Djela. Zagreb 2008.
 • NEMEC, Krešimir: Povijest hrvatskog romana od 1900. do 1945. godine. Zagreb 1998.
 • NEMEC, Krešimir: Povijest hrvatskog romana od 1945. do 2000. godine. Zagreb 2003.
 • BAGIĆ, Krešimir: Uvod u suvremenu hrvatsku književnost (1970.-2010.). Zagreb 2016.
 • DERETIĆ, Jovan: Kratka istorija srpske književnosti. Beograd 1987. Dostupné z: http://rastko.rs/knjizevnost/jderetic_knjiz/index.html
 • MILOŠEVIĆ, Petar: Storija srpska književnosti. Beograd 2010.
 • PANTIĆ, Mihajlo: Modernističko pripovedanje: srpska i hrvatska pripovetka/novela 1918-1930. Beograd 1999.
 • STALEV, Georgi: Makedonskata kniževnost 1800-1945, II del, Prvata polovina na XX vek. Skopje 2003.
 • ĎURČINOV, Milan: Nova makedonska kniževnost (1945-1980). Skopje 2008.
 • DRUGOVAC, Miodrag: Istorija na makedonskata kniževnost: XX. vek. Skopje 1990.
 • IGOV, Svetlozar: Kratka istorija na bălgarskata literatura. Sofija 1996.
 • Další komentáře
  Předmět je vyučován naposledy.
  Výuka probíhá každý týden.
  Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019.