ETBA100 Kapitoly z dějin české etnologie I

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
2/0/0. Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Eva Chovancová (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.
Ústav evropské etnologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Martina Maradová
Dodavatelské pracoviště: Ústav evropské etnologie - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 14:00–15:40 J31
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět Kapitoly z dějin české etnologie I poskytuje základní přehled o vývojových fázích české etnologie od středověku do konce 19. století. Studentům přiblíží důležité osobnosti oboru, témata a formování základních etnologických metod.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen osvojit základní vývojové fáze české etnologie od počátků národopisného bádání po 20. století. Bude schopen definovat základní metodologické přístupy, vývojové trendy a tendence, vyjmenovat významné školy, osobnosti a jejich díla.
Osnova
 • 1. Úvod, vymezení a historický přehled užívání pojmu národopis / lidověda / etnografie / etnologie včeských zemích.
 • 2. Středověk, renesance a baroko.
 • 3. Osvícenství, první pokusy o soustavnější poznání lidové kultury, role lidové kultury a bádání o ní jako integrální součást českého národně-identifikačního hnutí.
 • 4. Přínos slavistiky pro etablování národopisného bádání.
 • 5. Sběratelské aktivity 19. století.
 • 6. Přínos jiných oborů a činností pro pro etablování národopisného bádání (vlastivěda, učitelé, kněží, spisovatelé).
Literatura
  doporučená literatura
 • HORÁK, Jiří. Národopis československý. Přehledný nástin. In: Československá vlastivěda II. Člověk. Praha 1933, s. 305–472.
 • JEŘÁBEK, Richard. Nástin vývoje národopisného zájmu na Moravě v datech. In: Jančář, J. a kolektiv: Lidová kultura na Moravě. Strážnice – Brno 2000, s. 334–347.
 • ALTMAN, Karel. Úvod do studia dějin národopisu na Moravě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 114 s. ISBN 9788021065796. Digitální knihovna FF MU info
 • SMRČKA, Vít. Dějiny psané národopisem : věnováno 120. výročí založení Národopisné společnosti českoslovanské. Vyd. 1. Praha: Česká národopisná společnost, 2011. 298 s. ISBN 9788090428270. info
 • BROUČEK, Stanislav a Richard JEŘÁBEK. Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Biografická část. Praha: Mladá fronta, 2007. 284 s. ISBN 978-80-204-1711-4. info
Výukové metody
Přednášky, domácí úkoly, čtení.
Metody hodnocení
Domácí úkoly, zkouška.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/ETBA100