AJL59801 Seminář k magisterské diplomové práci I

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/0. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Filip Krajník, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Pelclová, Ph.D. (cvičící)
Jeffrey Alan Smith, M.A., Ph.D. (cvičící)
Garance
Jeffrey Alan Smith, M.A., Ph.D.
Katedra anglistiky a amerikanistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Tomáš Hanzálek
Dodavatelské pracoviště: Katedra anglistiky a amerikanistiky - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Jedná se o elektronický kurz, jehož cílem je připravit studenty na psaní závěrečné magisterské práce. V kurzu se studenti pomocí samostudia vybraných kapitol z doporučené literatury seznámí s metodologií vědecké práce, s citačními databázemi a editorskými styly, s formálními aspekty akademického psaní a také s tím, jak pracovat se sekundárními zdroji a jak se vyhnout plagiaci.
Výstupy z učení
Studenti si osvojí postupy, které jsou nezbytné pro napsání závěrečné práce: - vymezit hlavní téma své závěrečné práce - definovat své primární a sekundární zdroje - zasadit svou práci do jazykovědného, literárního, kulturního či společenského kontextu - jasně formulovat hlavní argumenty či hypotézy práce - vymezit základní otázky výzkumu - naučit se pracovat s citačními databázemi - osvojit si určitý editorský styl - naučit se pracovat se sekundárními zdroji a jak zamezit plagiátům - rozlišovat různé druhy plagiace
Osnova
 • 1.Předběžný návrh práce
 • 2.Primární zdroje
 • 3. Plagiátorství
 • 4. Sekundární zdroje
 • 5. Anotovaná literatura
 • 6. Závěrečný návrh práce
Literatura
  povinná literatura
 • How to write a thesis. Edited by Rowena Murray. 3rd ed. Maidenhead, England: McGraw Hill, 2011. xviii, 325. ISBN 9780335244294. info
 • Publication manual of the American Psychological Association. Sixth edition. Washington, DC: American Psychological Association, 2010. xviii, 272. ISBN 9781433805622. info
 • BUI, Yvonne N. How to write a master's thesis. Thousand Oaks, Calif.: Sage, 2009. xviii, 300. ISBN 9781412957106. info
 • CLARK, Irene L. Writing the successful thesis and dissertation : entering the conversation. Upper Saddle River, N.J.: Prentice-Hall, 2007. xxvi, 212. ISBN 9780131735330. info
 • GIBALDI, Joseph. MLA handbook for writers of research papers. 5th ed. New York: Modern Language Association of America, 1999. xviii, 332. ISBN 0-87352-975-8. info
Výukové metody
Kurz využívá výukové metody e-learningu. Studenti samostatně odevzdávají do kurzu 5 úkolů popsaných v osnově předmětu a rovněž vyplní 1 test na plagiátorství. Učitel studentům poskytne zpětnou vazbu a doporučí další postup při psaní práce samotné či při práci se sekundárními zdroji.
Metody hodnocení
Elektronický kurz. Zápočet je udělován na základě odevzdání všech zadaných úkolů v kurzu a získání alespoň 9 bodů z 12 z testu na plagiátorství.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
https://elf.phil.muni.cz/elf3/course/view.php?id=4532
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
This course is NOT designated for Erasmus students! List of courses offerd by the Department of English and American studies for Erasmsus students is available at http://www.phil.muni.cz/wkaa/ under "Information for Erasmus students".
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021.