CJL09 Česká literatura po r. 1989 pro magisterské studium – přednáška

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
2/0/0. 4 kr. (plus 1 za zk). Za zkoušku je 5 kreditů. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Miroslav Balaštík, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Petr Bubeníček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tereza Dědinová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Marek Lollok, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Zuzana Fonioková, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Bromová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 10:00–11:40 D51
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 100 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 37/100, pouze zareg.: 0/100, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/100
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Přednáška nabídne informace o nejvýraznějších tendencích, osobnostech a dílech české literatury od devadesátých let 20. stol. do současnosti. V přednášce jsou představeny a vyloženy vlivy významných seskupení, osobností a institucí v historickém kontextu, současné časopisy, literární ceny, významná literární nakladatelství a festivaly.
Na konci tohoto kurzu bude student schopen se orientovat v literatuře počátku 21. století.
Výstupy z učení
Absolvent kurzu bude schopen:
- zařadit probíraná díla do vývoje české literatury;
- vysvětlit dějinný a sociální kontext;
- porozumět nejnovějším teoretickým a estetickým koncepcím;
- zařadit probíraná díla do vývoje světové literatury;
- interpretovat díla primární literatury;
- interpretovat díla sekundární literatury.
Osnova
 • 1. Základní vývojové tendence české literatury po r. 1989. (Z. Fišer) 20. 9.
 • 2. Konceptuání literatura a umění. (Z. Fišer) 27. 9.
 • 3. Hry se světy. Postmoderní stopa v české literatuře (M. Ajvaz, J. Kratochvil) (Z. Fišer) 4. 10.
 • 4. Aktuální problémy současné české prózy. (M. Balaštík) 11. 10.
 • 5. Nesnesitelná lehkost nedorozumění: Milan Kundera a česká literatura po roce 1989 (M. Balaštík). 18. 10.
 • 6. Fenomén Viewegh (M. Balaštík) 25. 10.
 • 7. Fantastika. Komiks. Literatura a internet. (T. Dědinová) 1. 11.
 • 8. Přehodnocování historie. Válka, odsun, normalizace. (T. Dědinová) 8. 11.
 • 9. Dědictví undergroundu. Jáchym Topol: Citlivý člověk. Emil Hakl: O rodičích a dětech, Pravidla směšného chování. (P. Bubeníček) 22. 11.
 • 10. Literární skupiny. Literární časopisy a nakladatelství. Literární ceny. (M. Lollok) 29. 11.
 • 11. Literární kritika. (M. Lollok) 6. 12.
 • 12. zápočtový týden - 13. 12.
Literatura
  povinná literatura
 • Dějiny české literatury 1945-1989. Edited by Pavel Janoušek - Věra Brožová - Alena Šidáková Fialová - Petr. Vydání první. Praha: Academia, 2007. 549 stran. ISBN 9788020015280. info
  doporučená literatura
 • Dějiny české literatury 1945-1989, III. ISBN 9788020015839
 • V souřadnicích mnohosti : česká literatura první dekády jednadvacátého století v souvislostech a interpretacích. Edited by Alena Šidáková Fialová - Petr Hruška - Lenka Jungmannová. Vydání první. Praha: Academia, 2014. 817 stran. ISBN 9788020024107. info
 • VODIČKA, Libor, Jiří ZIZLER, Petr HRUŠKA a Lubomír MACHALA. V souřadnicích volnosti: česká literatura devadesátých let dvacátého století v interpretacích. Praha: Academia, 2008. 738 s. Česká literatura. ISBN 978-80-200-1630-0. info
 • Dějiny české literatury 1945-1989. Edited by Pavel Janoušek - Petr Čornej - Alena Šidáková Fialová. Vyd. 1. Praha: Academia, 2007. 431 s. ISBN 9788020015273. info
 • MACHALA, Lubomír. Literární bludiště : bilance polistopadové prózy. Vyd. 1. Praha: Brána, 2001. 241 s. ISBN 8024207354. info
 • BALAŠTÍK, Miroslav. Nová jména v české poezii 90. let. Brno: CERM - akademické nakladatelství, 1998. 16 s. Literatura. ISBN 80-7204-100-2. info
  neurčeno
 • PIORECKÝ, Karel. Česká literatura a nová média. Vydání první. Praha: Academia, 2016. 296 stran. ISBN 9788020025784. info
 • BALAŠTÍK, Miroslav. Literatura v čase lovců (rozhovory se spisovateli). Brno: Host - vydavatelství s. r. o., 2015. 376 s. ISBN 978-80-7491-408-9. info
 • GILK, Erik, Jana KOLÁŘOVÁ, Radek MALÝ, Lenka POŘÍZKOVÁ a Jan SCHNEIDER. Panorama české literatury. Edited by Lubomír Machala. Vydání první. Praha: Knižní klub, 2015. 303 stran. ISBN 9788024250540. info
 • PIORECKÝ, Karel. Česká poezie v postmoderní situaci. Vyd. 1. Praha: Academia, 2011. 299 s. ISBN 9788020019608. info
 • TRÁVNÍČEK, Jiří. Čtenáři a internauti : obyvatelé České republiky a jejich vztah ke čtení (2010). Vyd. 1. Brno: Host, 2011. 191 s. ISBN 9788070505991. info
 • BALAŠTÍK, Miroslav. Postgenerace : zátiší a bojiště poezie 90. let 20. století. Vydání první. Brno: Host, 2010. 168 stran. ISBN 9788072943555. info
 • JANOUŠEK, Pavel. Hravě i dravě : kritikova abeceda. Vyd. 1. Praha: Academia, 2009. 365 s. ISBN 9788020017772. info
 • TRÁVNÍČEK, Jiří. Příběh je mrtev? : schizmata a dilemata moderní prózy. Vyd. 1. Brno: Host, 2003. 300 s. ISBN 8072940791. info
 • JANOUŠEK, Pavel. Time-out, aneb, Mé kritické pokusy, bláboly a omyly z let 1987-1999. Vyd. 1. Brno: Host, 2001. 141 s. ISBN 8072940252. info
Výukové metody
Přednáška.
Metody hodnocení
Zkouška. Známku udělují přednášející na základě ústního nebo písemného prověření studujícího.

Pro studenty učitelství kolokvium:
kolokvium je ukončeno "prospěl" x "neprospěl" a půjde o "rozpravu k tématům", která zkoušející vybere. Zkouška spočívá v kladení otázek, které mají zjistit úroveň znalostí, která bude hodnocena na stupnici A - F. Kolokvium i zkouška se budou týkat týchž témat.
Informace učitele
Přednášky začnou 21.9. 2021.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Zakončení kolokviem (za 4 kredity) je doporučeno pro studující učitelství českého jazyka a literatury.
Předmět je vyučován každoročně.
Přednáška obsáhne informace o nejvýraznějších jevech, tendencích, osobnostech a dílech české literatury od devadesátých let 20. st. do současnosti.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/CJL09