DAF17 Organizační praxe

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MgA. David Drozd, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. MgA. David Drozd, Ph.D.
Katedra divadelních studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra divadelních studií - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Předmět umožňuje zapojit se do fungování školícího pracoviště a tím se seznámit s organizačními procesy v akademickém prostředí a zdokonalit se v nich.
Výstupy z učení
- student je schopen samostatné organizační práce v akademické instituci
Osnova
  • Studenti se podílí na organizační práci v rámci školícího pracoviště dle dohody se školitelem a aktuálních potřeb katedry. Organizace může zahrnout podíl na přípravě mezinárodní konference, mezioborového semináře, exkurze atp.
Literatura
  • Kurz nevyžaduje literaturu.
Výukové metody
Samostatná praktická práce studenta
Metody hodnocení
Zápočet se uděluje na základě splnění úkolů zadaných školitelem po dohodě s vedoucím katedry.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, podzim 2022, jaro 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2022/DAF17