FJ1A022 Francouzská literatura II

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 12:00–13:40 G23
Předpoklady
Pro zápis do předmětu nutno úspěšně absolvovat zápočet z FJ1A021.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Navazuje na Přehled literatury přednášený v zimním semestru, tak aby byly postiženy hlavní estetické směry, tvůrci a díla do roku 1914.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat a shrnout důležité rysy vývoje francouzské literatury v 19. století
- identifikovat hlavní estetické rysy literatury daného období v textech
Osnova
 • 1. Romantismus jako nová estetika, drama, poezie a próza v 1.pol.19. stol. 2.Od realismu k naturalismu a experimentálnímu románu. 3. Vývoj poezie v 2. pol. 19. stol. (parnasismus, symbolismus, začátky moderní poezie). 4. Próza a poezie do roku 1914.
Literatura
  neurčeno
 • ŠRÁMEK, Jiří. Přehled dějin francouzské literatury. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1997. 233 s. ISBN 8021015845. info
 • BRUNEL, Pierre. Histoire de la littérature française. Paris: Bordas, 1972. info
 • POSPÍŠIL, Ivo a Simoneta DEMBICKÁ. Světové literatury 20. století v kostce : americká, britská, francouzská, italská, Latinské Ameriky, německá, ruská, španělská. 1. vyd. Praha: Libri, 1999. 239 s. ISBN 80-85983-80-X. info
 • NOVÁK, Otakar. La littérature française depuis la révolution française : precis aide-memoire. Vyd. 2. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 74 s. ISBN 8021006293. info
 • RADIMSKÁ, Jitka a Marcela HORAŽĎOVSKÁ. Anthologie de la littérature française. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2001. 171 s. ISBN 80-7238-109-1. info
 • Slovník francouzsky píšících sisovatelů, Parha, Libri 2002
 • FISCHER, Jan O. Dějiny francouzské literatury 19. a 20. stol. 3, Od 30. let do současnosti. Vyd. 1. Praha: Academia, 1979. 989 s., [3. info
 • FISCHER, Jan O. Dějiny francouzské literatury 19. a 20. stol. 2, 1870-1930 [Fischer, 1983]. Vyd. 2. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1983. 769 s., [2. info
 • FISCHER, Jan O. Dějiny francouzské literatury 19. a 20. stol. 1, 1789-1870 [Fischer, 1981]. Vyd. 2. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1981. 657 s., [1. info
 • Jovanka Šotolová, Francouzská čítanka, Praha, Gutenberg 2004
 • LEPAPE, Pierre. Země literatury : od Štrasburských přísah do Sartrova pohřbu. Translated by Nora Obrtelová. Vyd. 1. Brno: Host, 2006. 519 s. ISBN 9788072942183. info
Výukové metody
Přednáška : popis literárního pole, výklad a definice základních pojmů a jejich exemplifikace na konkrétních textech od různých autorů. Seminář: Aplikace nabytých teoretických znalostí na autentických textech. Formou prezentace student prokazuje schopnost samostatně propojit své teoretické znalosti při práci s konkrétním textem.
Metody hodnocení
Zkouška - písemná analýza vybraného literárního textu.
Informace učitele
http://www.phil.muni.cz/rom/vyuka/FJIA022.htm
Další materiály k předmětu najdete ještě na adrese: http://www.phil.muni.cz/rom/vyuka/FJIA025.htm
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Pro zápis do předmětu nutno úspěšně absolvovat zápočet z FJ1A012. Přednost u zápisu mají posluchači romanistických oborů.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/FJ1A022