CJV_D_A Anglický jazyk pro doktorské studium

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
bez výuky. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Joseph Lennon, BA, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Dana Plíšková (pomocník)
Mgr. Martina Šindelářová Skupeňová (pomocník)
Garance
Joseph Lennon, BA, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Filozofické fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Joseph Lennon, BA, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Filozofické fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Předpoklady
( FAKULTA ( FF ))&&( TYP_STUDIA ( D ))&&(! OBOR ( AJ )&&! OBOR ( AJA )&&! OBOR ( LIAJA )&&! OBOR ( RLA )&&! OBOR ( PGA )&&! OBOR ( VHA )&&! OBOR ( LIAJ ))
The student should have a CEFR (Common European Framework) C1 level of English language competence (in writing and speaking) to obtain recognition for this course code.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
The aim of this course is to verify that the student has at least a CEFR C1 level of English in academic writing and speaking.
Výstupy z učení
Upon completion of the certification requirements, the student will have shown their ability to:

-Research, write and revise a publishable academic text in English
-Converse naturally and fluently in English in a professional context
-Meet the English language expectations of the Faculty of Arts for PhD candidates
Osnova
  • This is a course meant ONLY for recognition of language level. The student may choose one of the forms described in the ASSESSMENT METHODS AND CRITERIA (see the section below) to fulfill both the WRITING part and SPEAKING part).
  • There is NO class participation component.
Literatura
    doporučená literatura
  • BALLENGER, Bruce. The curious researcher :a guide to writing research papers. 3rd ed. Boston: Allyn and Bacon, 2001. xxviii, 35. ISBN 0-205-31911-4. info
  • SWALES, John. Genre analysis : English in academic and research settings. Cambridge: Cambridge University Press, 1990. xi, 260. ISBN 0521338131. info
  • BHATIA, V. K. Analysing genre : language use in professional settings. 1st pub. Harlow: Longman, 1993. xvi, 246. ISBN 0582085241. info
Výukové metody
There are self-study materials, a bibliography and instructions for the student to consult.
Metody hodnocení
Zkouška z cizího jazyka se skládá s písemné a ústní části.

Písemná část zkoušky má jednu z následujících podob:

A) student předloží rozšířený abstrakt na odborné téma odpovídající žánru (originální text bez citací) v rozsahu 500 až 800 slov o struktuře: 1) téma 2) současný stav a vymezení jeho nedostatečnosti 3) metodologie 4) výsledky 5) diskuze 6) bibliografie

B) student předloží teze své dizertační práce nebo její projekt (závisí na fázi studia) – v rozsahu 1000 až 1500 slovo struktuře: 1) téma, vymezení řešené problematiky a základních pojmů 2) teoretická východiska 3) shrnutí dosavadního stavu poznání/řešení 4) metodologie 5) předběžné výsledky 6) očekávané či finální výsledky 7) diskuze 8) bibliografie

C) student předloží odborný článek, který sám napsal v daném cizím jazyce pro publikování v odborném periodiku

D) student předloží potvrzení o tom, že magisterské studium absolvoval v daném cizím jazyce nebo absolvoval magisterské studium filologie dané jazykové oblasti.

Ústní část zkoušky má formu pohovoru a jednu z následujících podob:

A) diskuze se zkoušejícím na dané odborné téma – cca 30 minut

B) student předloží certifikát/potvrzení o přednesení příspěvku v daném jazyce na mezinárodní konferenci

C) student předloží certifikát na úrovni C1 (z obecného nebo odborného jazyka)

D) student předloží potvrzení o tom, že magisterské studium absolvoval v daném jazyce nebo absolvoval magisterské studium filologie dané jazykové oblasti.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Please send your correspondence and questions to Dr. Joe Lennon (joelennon@mail.muni.cz)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Poznámka k četnosti výuky: bez výuky.
Výstupní úroveň C1 podle ERR.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, podzim 2022, jaro 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2022/CJV_D_A