CJLB100 Úvod do interpretace literárního textu pro bakalářské studium

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Matěj Kos (přednášející)
PhDr. Miroslava Novotná, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Zuzana Urbaničová (přednášející)
Mgr. Kristina Vonková (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Bromová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 16:00–17:40 B2.51
Předpoklady
PROGRAM ( B - CJ_ ) || OBOR ( CJ ) && SEMESTR ( 1 ) && TYP_STUDIA ( B )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 20/20, pouze zareg.: 7/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 7/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Proseminář je určen studentům 1. semestru studia bohemistiky a je míněn jako teoretická a praktická příprava na literárněhistorické semináře, navštěvované studenty od 2. semestru studia.
Na konci kurzu bude student schopen pokročit od analýzy textu k interpretaci díla v širších literárněhistorických a genologických souvislostech (s ohledem na žánr a styl literárního textu) a bude lépe rozumět literárnímu textu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- učit příznaky literárnosti a neliterárnosti textu;
- kvalitněji číst a vykládat literární text;
- identifikovat různé literární žánry;
- analyzovat různé literární žánry v návaznosti na proměnu literárních směrů a stylů;
- vytvořit relevantní záznam o přečteném díle do čtenářského deníku, resp. katalogu.
Osnova
 • 13. 9. orientační týden – výuka se nekoná
 • 20. 9. I. M. Jirous – Magorovy labutí písně (Mgr. Kos)
 • 27. 9. V. Dyk – Krysař (dr. Novotná)
 • 4. 10. P. Hůlová – Paměť mojí babičce (Mgr. Urbaničová)
 • 11. 10. A. Jirásek – Lucerna (Mgr. Vonková)
 • 18. 10. P. Stančík – Pérák (Mgr. Kos)
 • 25. 10. F. Šrámek – Měsíc nad řekou (dr. Novotná)
 • 1. 11. A. Bolavá – Do tmy (Mgr. Urbaničová)
 • 8. 11. E. Krásnohorská – Hubička (Mgr. Vonková)
 • 15. 11. Hranice literatury: komiks, internet, intermedialita – texty budou upřesněny (Mgr. Kos)
 • 22. 11. K. Čapek – Bílá nemoc a/nebo K. Tučková – Vyhnání Gerty Schnirch (dr. Novotná)
 • 29. 11. A. Berková – Temná láska (V boudě) (Mgr. Urbaničová)
 • 6. 12. vybrané Národní báchorky a pověsti (Mgr. Vonková)
 • 13. 12. zápočtový týden
Literatura
  povinná literatura
 • KOŽMÍN, Zdeněk. Umění básně : Skácel, Mikulášek, Kundera. Brno: K 22a, 1990. 105 s. ISBN 8090011551. info
 • ZEMAN, Milan. Rozumět literatuře. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989. 393 s. URL info
  doporučená literatura
 • KOLÁR, Robert, Petr PLECHÁČ a Jakub ŘÍHA. Úvod do teorie verše. Vyd. 1. Praha: Akropolis, 2013. 159 s. ISBN 9788074700514. info
 • KOŽMÍN, Zdeněk. Interpretace básní. Vyd. 2., přeprac. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 186 s. ISBN 8021016949. info
 • KOŽMÍN, Zdeněk. Tvořivý sloh : malé traktáty a malé scénáře. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995. 102 s. ISBN 8071870374. info
  neurčeno
 • TRÁVNÍČEK, Jiří. Na tvrdém loži z psího vína (česká poezie do 40. let). První. Brno: Jota-Books, 1998. 320 s. info
 • Slovník české prózy 1945-1994. Edited by Blahoslav Dokoupil - Miroslav Zelinský. Vyd. 1. Ostrava: Sfinga, 1994. 490 s. ISBN 8085491842. info
 • ČERVENKA, Miroslav. Slovník básnických knih : díla české poezie od obrození do roku 1945. Praha: Československý spisovatel, 1990. ISBN 80-202-0217-X. info
 • JANÁČKOVÁ, Jaroslava. Stoletou alejí : o české próze minulého věku. Vyd. 1. V Praze: Československý spisovatel, 1985. 292 s. info
Výukové metody
Vše vychází z četby a interpretace daných děl – jednotlivé skupiny se ovšem liší v přístupu k vybraným dílům.
Metody hodnocení
Podmínkou udělení zápočtu je docházka do předmětu (maximálně 2 absence), vypracování minimálně deseti krátkých reflexí (600–1800 znaků/reflexe) vždy před konkrétním seminářem a účast na závěrečném hromadném kolokviu.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Písemný protokol dle zadání vyučujícího.
Předmět je vyučován jednorázově.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/CJLB100