ETBB130 Úvod do urbánní etnologie

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. Karel Altman, CSc. (přednášející), doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D. (zástupce)
Mgr. et Mgr. Eva Chovancová (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.
Ústav evropské etnologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Martina Maradová
Dodavatelské pracoviště: Ústav evropské etnologie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 8:00–9:40 J31
Předpoklady
Předmět určen výhradně pro studenty programu etnologie (tj. pro studenty, kteří nastoupili studium po září 2019).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je osvětlení problematiky městské kultury z hlediska etnologie. Zkoumání městského prostředí z hlediska příbuzných společenskovědních oborů jako sociologie, demografie, historie a antropologie.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen orientace ve výzkumu urbánního prostředí z hlediska kulturní historie, etnografie současnosti a výzkumu dělnické kultury, bude schopen popsat základní badatelská témata a porovnat současné badatelské přístupy a trendy
Osnova
 • 1. Prameny a literatura k tématu.
 • 2. Přehled kulturně-historických bádání.
 • 3. Montánní etnografie.
 • 4. Kultura dělnictva.
 • 5. Přehled rozvoje výzkumů města v České republice.
 • 6. Základní díla urbánní etnologie v České republice.
Literatura
  doporučená literatura
 • The urban ethnography reader. Edited by Mitchell Duneier - Philip Kasinitz - Alexandra K. Murphy. Oxford: Oxford University Press, 2014. viii, 976. ISBN 9780199743575. info
 • SIROVÁTKA, Oldřich. Město pod Špilberkem : o lidové kultuře, tradicích a životě lidí v Brně a okolí. Brno: SNIP & Co ve spolupráci s Ústavem pro etnografii a folkloristiku Akademie věd České republiky v nakladatelství Doplněk, 1993. 242 stran. ISBN 8085765101. info
 • FOX, Richard G. Urban anthropology : cities in their cultural settings. New Jersey: Prentice-Hall,Inc.,Englewood Cliffs, 1977. xii, 176 s. info
 • SKALNÍKOVÁ, Olga a Karel FOJTÍK. K teorii etnografie současnosti. Vyd. 1. Praha: Academia, 1971. 79 s. info
 • WINTER, Zikmund. Kulturní obraz českých měst : život veřejný v XV. a XVI. věku. Díl I. : Kulturní obraz českých měst : život veřejný mezi r. 1420-1620 (Variant.). V Praze: Nákladem Matice české, 1890. info
Výukové metody
Přednášky, diskuse.
Metody hodnocení
Písemná zkouška.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/ETBB130