HVK_801 Dějiny hudby: do počátku novověku

Filozofická fakulta
podzim 2023
Rozsah
8 hodin + 8 hodin individuálních konzultací. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 22. 9. 13:00–14:40 N41, Pá 20. 10. 13:00–14:40 N41, Pá 10. 11. 13:00–14:40 N41, Pá 8. 12. 13:00–14:40 N41
Předpoklady
Nejsou zadány.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout základní orientaci v teoretické i praktické problematice dějin hudby do počátku 15. století a vytvořit předpoklady pro schopnost analytické a kritické práce s hudebními prameny a jejich repertoárem i s odbornou literaturou a získat spolehlivou orientaci ve zvukové a grafické podobě sledovaného materiálu.
Výstupy z učení
Student bude schopen pracovat s hudebními prameny daného období, s jejich repertoárem i odbornou literaturou a získá spolehlivou orientaci ve zvukové i grafické podobě sledovaného materiálu.
Osnova
 • Látka předmětu je rozvržena do následujících pěti tematických okruhů:
 • 1) Hudba antických kultur
 • 2) Liturgický a paraliturgický jednohlas
 • 3) Světský jednohlas
 • 4) Vznik a rané období vícehlasu, Ars antiqua
 • 5) Ars nova
 • Osnova předmětu včetně podrobného rozpisu látky k jednotlivým tematickým okruhům a přehled související literatury jsou uvedeny v souhrnném sylabu uloženém v IS MU (viz oddíl Studijní materiály předmětu VHK_801.
Literatura
  povinná literatura
 • HOPPIN, Richard H. Hudba stredoveku. Edited by Alžbeta Rajterová, Translated by Oľga Kralovičová. Slovak ed. Bratislava: Hudobné centrum, 2007. 510 s. ISBN 9788088884873. info
 • ČERNÝ, Miroslav K. Hudba antických kultur. Vyd. 2., rev., a dopl. Praha: Academia, 2006. 395 s. ISBN 8020012516. info
 • MICHELS, Ulrich. Encyklopedický atlas hudby. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-238-3. info
 • Oxford University Press a Oxford University Press. The New Oxford History of Music, Vol.II: The Early Middle Ages to 1300; Vol. III: Ars Nova and the Renaissance. 2. vyd. Oxford, 1990. info
 • ČERNÝ, Jaromír. Hudba v českých dějinách :od středověku do nové doby. Praha: Supraphon, 1989. 483 s., [1. ISBN 80-7058-163-8. info
  doporučená literatura
 • Musik im Abendland : Prozesse und Stationen vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Edited by Hans Heinrich Eggebrecht. München: Piper, 1991. 838 s. ISBN 3492029183. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášky v měsíčním cyklu podle aktuálního semestrálního rozvrhu.
Metody hodnocení
Požadavky ke zkoušce, která proběhne ústní formou:
1.) Spolehlivá orientace v hlavních směrech vývoje evropské hudební kultury včetně znalosti její periodizace.
2.) Znalost charakteristiky hlavních žánrů, hudebních druhů a forem jednotlivých vývojových epoch včetně schopnosti jejich zvukové a grafické identifikace.
3.) Orientace v širším kulturním a filozofickém zázemí jednotlivých epoch včetně znalosti teoretických a estetických reflexí.
4.) Znalost základních údajů o významných představitelích jednotlivých vývojových epoch.
5.) Orientace v pramenné základně a ve stavu bádání, znalost základní literatury k jednotlivým tematickým okruhům, znalost hlavních edic apod.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2023/HVK_801