HVK_802 Dějiny hudby: renesance a rané baroko

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
8 hodin + 8 hodin individuálních konzultací. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Přehled vývoje a stylových proměn evropské hudební kultury od konce středověku do poloviny 17. století z hlediska historického, hudebně teoretického i sociologického.
Výstupy z učení
Student získá nejen spolehlivou orientaci v proměnách zvukové podoby hudby období renesance, ale také schopnost sluchově analyzovat a identifikovat jednotlivé druhy i formy hudebního projevu renesančního období z jejich zvukové i písemné podoby.
Osnova
  • RENESANCE A HUDBA • Charakteristika období, vymezení časového prostoru, otázka názvu a členění epochy, charakteristické znaky hudby tohoto období, sociologická podmíněnost dobového provozování hudby. • Skladebné techniky a reprezentativní formy, princip autonomizace hudby: krystalizace vokální polyfonie, princip vokalizace, opuštění principu kantofirmální techniky, autonomizace hlasů, emancipace z přísně liturgické-funkční vazby a zdůrazňování vnitřních-„autonomních cílů“ hudebního díla. • Skladatelské generace a jejich hlavní představitelé – Eggebrechtovo periodizační schéma. • Problematika hudebního vývoje v českých zemích 15. a 16.století, hlavní představitelé, hudební prameny • • HUDBA V OBDOBÍ BAROKA • Rané baroko a problematika jeho návaznosti na období vrcholné renesance, hlavní představitelé. • Zrod opery – její problematika hudební a sociologická, hlavní představitelé.
Literatura
    doporučená literatura
  • KOUBA, Jan. ABC hudebních slohů : od raného středověku k J.S.Bachovi. 1. vyd. Praha: Supraphon, 1982. 167 s. info
Výukové metody
Přednášky s hudebními ukázkami.
Metody hodnocení
Požadavky ke zkoušce: 1.) Spolehlivá orientace v hlavních směrech vývoje evropské a české hudební kultury včetně znalosti její periodizace. 2.) Znalost charakteristiky hlavních žánrů, hudebních druhů a forem jednotlivých vývojových epoch. 3.) Orientace v širším kulturním a filozofickém zázemí jednotlivých epoch včetně znalosti teoretických a estetických reflexí. 4.) Znalost základních údajů o významných představitelích jednotlivých vývojových epoch. 5.) Orientace v pramenné základně a ve stavu bádání, znalost základní literatury k jednotlivým tematickým okruhům, znalost hlavních edic apod. Zkouška probíhá ústní formou, podobně jako ukončení předmětu VH_801a.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.