PJN207 Polská literatura a kultura 20. století

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
2/1/0. 3 kr. (plus 2 za zk). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Renáta Buchtová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Michal Przybylski (přednášející)
Mgr. Renáta Buchtová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Michal Przybylski (cvičící)
Garance
Mgr. Renáta Buchtová, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Renáta Buchtová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz Polská literatura a kultura 20. a 21. století má za cíl:
- nastínit studentům politicko-společenský a kuturní vývoj Polska od roku 1918 do současnosti;
- představit hlavní směry, proudy a tvůrce polské literatury meziválečného (1918–1939), válečného (1939–1945) a poválečného období (1945–1989) a v současnosti (po roce 1989);
- nastínit polsko-české literární vztahy daného období (vzájemné vlivy, kontakty tvůrců, překlady apod.);
- analyzovat v seminářích klíčová díla polské literatury, především díla nositelů Nobelovy ceny za literaturu a reprezentativních autorů vybraných literárních směrů, proudů či skupin;
- seznámit studenty s významnými filmovými adaptacemi literárních předloh.
Výstupy z učení
Absolvent předmětu
- bude dobře obeznámen s politicko-společenským a kulturním vývojem Polska od roku 1918 do současnosti,
- bude vybaven podrobnými znalostmi polských literárních dějin po roce 1918,
- bude schopen popsat hlavní rysy a díla polské literatury 20. a 21. století, vysvětlit zákonitosti jejího vývoje,
- bude schopen o těchto záležitostech argumentovaně diskutovat.
Osnova
 • 1. Nástin vývoje polské meziválečné literatury: literatura a kultura v obnoveném polském státě, pluralita směrů a proudů v meziválečné poezii, žánrové a tematické spektrum meziválečné prózy, meziválečné drama a divadlo.
 • 2. Velikáni polské meziválečné avantgardy: Schulz, Gombrowicz a Witkacy.
 • 3. Literární život v období druhé světové války, tvorba polských autorů ve vlasti a v emigraci.
 • 4. Domácí a emigrační poválečná polská literatura v letech 1945–1955. Období stalinismu a krátká epizoda socialistického realismu v polské kultuře.
 • 5. Období tzv. tání a nástup nové generace tvůrců označované jako Pokolenie ´56 / generace „Współczesności“.
 • 6. Vývoj politické a společenské situace po roce 1956 (tzv. malá stabilizace), rozvoj publicistiky, tzv. polské filmové školy a experimentálního divadla.
 • 7. Vývoj politické a společenské situace v roce 1968 a na začátku 70. let. Formování Generace '68 / Nowa Fala (Nová vlna).
 • 8. Různorodá tvorba sedmdesátých let – literatura, divadlo, film, kultura. Zrod nezávislého domácího oběhu literatury. Situace po roce 1976, Generace '76 nebo Pokolenie „Nowej Prywatności”.
 • 9. Literární události konce 70. let a tvorba klíčových autorů. Vznik polské školy reportáže.
 • 10. Vývoj politické a společenské situace na počátku 80. let, vznik Solidarity a vyhlášení stanného práva (stan wojenny) v Polsku. Obraz doby v literatuře a kultuře. Situace v prvním a druhém oběhu, vznik alternativní kultury a start třetího nezávislého, tzv. antikulturního oběhu.
 • 11. Rok 1989 a rozpadu sovětského bloku – demokratizace společnosti a zásadní změny v kultuře a literatuře. Tvorba etablovaných autorů ze všech lit. oběhů, prudký rozvoj postmodernismu. Osobnosti a tvorba tzv. generace bruLionu.
 • 12. Situace v literatuře a kultuře koncem druhého tisíciletí. Přehled osobností a jejich tvorby od konce devadesátých let 20. století do současnosti.
Literatura
  doporučená literatura
 • Encyklopedia kultury polskiej XX wieku : pojęcia i problemy wiedzy o kulturze pod redakcją Antoniny Kłoskowskiej. Wyd. 1. Wrocław : Wiedza o Kulturze, 1991. ISBN 8370440223
 • 20 lat literatury polskiej 1989–2009. Edited by Dariusz Nowacki, Krzysztof Uniłowski. Katowice: Uniwersytet Śląski, 2014. ISBN 978-83-226-2348-0.
 • KNAFLEWSKA Joanna, KOT Wiesław. Księga kultury polskiej: kultura i nauka, literatura. Wyd. Publicat, 2007. ISBN 8324514775.
 • Literatura polska 1989-2009 : przewodnik. Edited by Piotr Marecki. Krakow: Korporacja ha!art, 2010. 412 s. ISBN 9788362574131. info
 • BUSZEWICZOWA, Elwira. Słownik pisarzy polskich. Edited by Elżbieta Zarych. Kraków: Krakowskie Wydawnictwo Naukowe, 2008. 644 s. ISBN 9788374357876. info
 • CZAPLIŃSKI, Przemysław. Kalendarium życia literackiego 1976-2000 : wydarzenia, dyskusje, bilanse. Wyd. 1. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2003. xii, 629. ISBN 8308034179. info
 • Literatura polska 1990-2000. Edited by Tomasz Cieślak - Krystyna Pietrych. Kraków: Zielona sowa, 2003. 399 s. ISBN 8373895159. info
Výukové metody
Přednášky, komentovaná četba textů v seminářích. Pravidelná domácí četba krátkých ukázek z literárních děl a ke zkoušce také 9 (5 v případě minoru či jiných programů než Polská studia) knižních titulů z nabídky zveřejněné nejpozději na začátku semestru.
Metody hodnocení
Způsob a podmínky ukončení: a) aktivní účast na výuce (max. 3 absence) a plnění domácích úkolů, b) semestrální práce = 25 bodů (rozsah min. 18 000 znaků s mezerami při ukončení zkouškou, min. 14 000 znaků s mezerami při ukončení zápočtem, do rozsahu se nepočítá úvodní stránka a bibliografie) a její stručné představení (ideálně formou prezentace, ale není to povinné) nejpozději na některém z květnových setkání, termín odevzdání semestrální práce: 2 pracovní dny před zkouškou, ale nejpozději 31. 5. 2021, c) ústní zkouška včetně pohovoru o samostatné četbě = 75 bodů (min. 9, při ukončení zápočtem min. 5 knižních titulů podle vlastního výběru z nabídky zveřejněné nejpozději na začátku semestru).
Hodnocení zkoušky: výborně (A) 100–90 %, velmi dobře (B) 89–85 %, dobře (C) 84–80 %, uspokojivě (D) 79–75 %, vyhovující (E) 74–70 %, nevyhovující (F) 69–0 %.
Ukončení zápočtem (jen pro vedlejší sdružené studium, případně studenty jiných programů): 100–60 %, nezapočteno 59–0 %.
Informace učitele

POVINNÁ ČETBA KE ZKOUŠCE:
minimálně 9 titulů, při ukončení zápočtem 5 titulů
.
Vyberte si 2-4 tituly z každého období (ve výsledném seznamu by měla být zastoupena próza, poezie i drama):

Meziválečné období:
• Żeromski, Stefan: Przedwiośnie (1924)
• Schulz, Bruno: Sklepy cynamonowe (1933)
• Choromański, Michał: Zazdrość i medycyna (1934)
• Witkiewicz, Stanisław Ignacy: Szewcy (1934) / W małym dworku (1921)
• Kuncewiczowa, Maria: Cudzoziemka (1935) nebo Nałkowska, Zofia: Granica (1935)
• Gombrowicz, Witold: Ferdydurke (1937)

2. světová válka, poválečné období, literatura po roce 1956:
• Borowski, Tadeusz: Pożegnanie z Marią (1947) nebo Herling-Grudziński, Gustaw: Inny świat (1951)
• Buczkowski, Leopold: Czarny potok (1954)
• Miłosz, Czesław: Wybór poezji
• Miłosz, Czesław: Zniewolony umysł (1953) / Dolina Issy (1954) / Rodzinna Europa (1958)
• Gombrowicz, Witold: Trans-Atlantyk (1953) / Kosmos (1965)
• Lem, Stanisław: Dzienniki gwiazdowe (1957) / Solaris (1961)
• Hłasko, Marek: Wybór opowiadań nebo Wojaczek, Rafał: Wybór poezji

Literatura po roce 1968 a současná literatura:
• Szymborska, Wisława: Wybór poezji
• Herbert, Zbigniew: Wybór poezji
• Różewicz, Tadeusz: Wybór poezji
• Mrożek, Sławomir: Emigranci (1974) nebo Różewicz, Tadeusz: Kartoteka (1960)
• Kapuściński, Ryszard: Cesarz (1978) / Szachinszach (1982)
• Konwicki, Tadeusz: Kompleks polski (1977) / Mała apokalipsa (1979) / Bohiń (1987)
• Myśliwski, Wiesław: Kamień na kamieniu (1984) / Widnokrąg (1996) / Traktat o łuskaniu fasoli (2006)
• Huelle, Paweł: Weiser Dawidek (1987) nebo Chwin, Stefan: Hanemann (1995)
• Głowacki, Janusz: Antygona w Nowym Jorku (1992)
• Tokarczuk, Olga nebo Stasiuk, Andrzej (libovolný titul)
• Szczygieł, Mariusz nebo Masłowska, Dorota (libovolný titul)

+ znalost ukázek analyzovaných v seminářích
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.