JPNB11 Japonská kultura

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jiří Matela, M.A., Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Jiří Matela, M.A., Ph.D.
Seminář japonských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Seminář japonských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 18:00–19:40 B2.13
Předpoklady
! JAP123 Japonská kultura && ! NOWANY ( JAP123 Japonská kultura )
Zájem o japonskou kulturu
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je představit studentům vybrané prvky japonské kultury v kontextu nejběžnějších stereotypů. Výchozím bodem je analýza stereotypních kulturních konceptů, jež jsou součástí japonského i mimojaponského diskursu.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu je student schopen:
Charakterizovat historický diskurs o japonské kultuře;
Popsat faktory, jež přispívají k formování japonské kulturní identity;
Uvést rozdíly ve vnímání času a prostoru mezi japonskou kulturou a evropským kulturním kontextem;
Vyjmenovat a popsat vybrané sociálně-kulturní stereotypy v japonském prostředí;
Představit hlavní východiska tradiční japonské estetiky;
Situovat vybrané japonské tradice do konkrétního ročního období.
Osnova
 • 1. Úvod: Kultura a společnost a metody jejich zkoumání
 • 2. Přehled teorií japonské kultury (Nihon bunka-ron)
 • 3. Základní zdroje japonské kulturní identity
 • 4. Klíčové koncepty japonské kultury I (pojetí času a prostoru, uči/soto, honne/tatemae aj.)
 • 5. Klíčové koncepty japonské kultury II (bušidó aj.)
 • 6. Japonské tradice v průběhu roku
 • 7. Tradiční koncepty japonské estetiky (tradiční disciplíny, )
 • 8. Kultura jídla
 • 9. Současná japonská POP-kultura
 • 10. Přednáška hostujícího přednášejícího
 • 11. Proměny moderní japonské kultury a společnosti
 • 12. Závěrečná zkouška
Literatura
  doporučená literatura
 • MATELA, Jiří, Ivona BAREŠOVÁ a Barbora DOHNÁLKOVÁ. Japonská kultura. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého, 2015. 112 s. Skripta. ISBN 978-80-244-4469-7. info
  neurčeno
 • 99 zajímavostí z Japonska. Janoš, Jiří. Albatros. 1986
 • Japanese Culture. Varley, Paul. University of Hawai'i Press. 2000
 • Chryzantéma a meč: Vzorce japonské kultury. Benedictová, Ruth. Malvern. 2013.
 • Vějíř a meč. Boháčková, Libuš; Winkelhöferová, Vlasta. Panorama. 1987.
 • Svět Japonska. Collcutt, Martin (a kol.). Knižní klub. 1997
 • Form, Style, Tradition: Reflections on Japanese Art and Society. Kato, Shuichi. Kodansha Amer. Inc. 1982.
 • Japan: Spirit and Form. Kato, Shuichi. Tuttle Publishing. 1994.
 • Moderní sociální teorie. Harrington, Austin (a kol.). Portál. 2006
 • Dogs and Demons: Tales from the Dark Side of Japan. Kerr, Alex. Hill and Wang. 2002.
Výukové metody
Přednáška, práce s primární i sekundární literaturou, demonstrace probírané látky s využitím audiovizuálních materiálů.
Metody hodnocení
Písemný test.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je určen i pro studenty mimo mateřské obory.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/JPNB11