FJ1A053 Státní závěrečná zkouška bakalářská

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0. 0 kr. Ukončení: SZk.
Garance
Mgr. Petr Vurm, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Předpoklady
FJIA006 Jazykový seminář II
Podmínkou pro připuštění k bakalářské zkoušce je splnění všech studijních povinností a odevzdání a úspěšné obhájení bakalářské práce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Státní závěrečná zkouška bakalářská má prokázat - schopnost studenta pojednat kultivovaným způsobem danou problematiku, reagovat v diskusi a věcně argumentovat, použít znalost literatury a ostatních zdrojů v odoborné polemice. - znalosti studenta faktografické, základních a ppokročilých metodologií v oboru, odborné literatury. - dovednosti studenta formulovat teze a tvrzení a argumentačně je podpořit, komponovat přehledový a jasně strukturovaný výklad zadané problematiky, kriticky pracovat s odbornou literaturou.
Výstupy z učení
Bakalářský titul
Osnova
  • Bakalářská zkouška je ústní zkouškou. Skládá z uvedených předmětů: Normativní gramatika I - III. Lexikologie a sémantika. Literárně a kulturně historický přehled. Další její nedílnou součástí je obhajoba bakalářské diplomové práce, která povinně předchází.
Literatura
  • ČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ a Jindra SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Vydání první. Praha: Leda, 1999. 255 stran. ISBN 8085927691. info
Výukové metody
Aplikace nabytých teoretických znalostí na autentických textech (nahrávkách). Formou prezentace student prokazuje schopnost samostatně propojit své teoretické znalosti s prací s konkrétním textem.
Metody hodnocení
Ústní zkouška
Vyučovací jazyk
Francouzština
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Podmínkou pro připuštění k bakalářské zkoušce je splnění všech studijních povinností a odevzdání a úspěšné obhájení bakalářské práce.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/FJ1A053