FJ1A004 Jazykový seminář IV

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Katia Émilie V. Hayek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Vurm, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Jan Seidl, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 8:00–9:40 B2.44, Čt 10:00–11:40 B2.21
Předpoklady
examen de pratique de la langue III. Niveau initial de langue selon CECR: B1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Ce séminaire se compose de 2 cours hebdomadaires à suivre en parallèle : un premier cours dont sont traditionnellement responsables les lecteurs francophones présentera la méthode de la la synthèse de documents et les bases de l'argumentation avec de nombreux exercices à l'appui et des travaux de à remettre ; un deuxième cours sous la responsabilité des enseignants de français tchèques poursuivant le travail entrepris pendant le semestre précédent.
Výstupy z učení
- approfondissement et perfectionnement des compétences linguistiques et connaissances culturelles - maîtrise de la synthèse de documents exercice, requis au niveau B2/C1 - argumentation simple Niveau final de langue selon CECR: B1/B2
Osnova
  • Lexikální, sémantická a stylistická analýza vybraných literárních textů. V samostatném písemném projevu se pak zvláště klade důraz na zvládnutí základních slohových útvarů jako "rédaction". Prohloubení znalostí slovotvorby, reflexe nad stylovými úrovněmi francouzštiny. Vedle učebnic (Saison 4, DIDIER ed.) zaujímá důležité místo práce s autentickými texty: novinovými články, rozhlasovými a jinými nahrávkami.
Literatura
  • Bonnard H., Code du français courant, Magnard, Paris, 1997
  • Bonnard H., Procédés annexes d'expression, Magnard, Paris, 1987
  • HENDRICH, Josef, Otomar RADINA a Jaromír TLÁSKAL. Francouzská mluvnice. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991. 700 s. ISBN 800414022X. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášky (zejména problémy gramatiky) a cvičení. V rámci cvičení bude jednak probíhat A) nácvik gramatických jevů probíraných při přednášce včetně překladových cvičení a B) nácvit základní orientace ve francouzsky psaném textu.

Metody hodnocení
Zápočet sur table - odevzdaní písemné práce dle požadavků vyučujícího. Chacun des deux cours fera l'objet d'un examen sur table. Účast na semináři je povinná. Rédaction d'une synthèse à partir de plusieurs documents et d'un texte argumentatif en 2h30.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Pro zápis do předmětu nutno úspěšně absolvovat zápočet z FJIA011.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/FJ1A004