CJJ01 Proseminář ke studiu jazyka

Filozofická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Jarmila Vojtová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lucie Velebová, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Jarmila Vojtová, Ph.D.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jaroslava Vybíralová
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
CJJ01/01: Út 16:00–16:50 G31, kromě Út 14. 11., L. Velebová
CJJ01/03: Út 13:00–13:50 D51, kromě Út 14. 11., J. Vojtová
CJJ01/04: Po 10:00–10:50 D41, kromě Po 13. 11., J. Vojtová
CJJ01/05: Po 11:00–11:50 D41, kromě Po 13. 11., J. Vojtová
CJJ01/09: Út 17:00–17:50 G31, kromě Út 14. 11., L. Velebová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 130 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 128/130, pouze zareg.: 0/130, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/130
Mateřské obory/plány
předmět má 15 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem prakticky orientovaného prosemináře je připravit posluchače pro studium (českého) jazyka, vybavit je schopností elementární analytické práce s jazykovým materiálem, znalostí oborové terminologie a orientací v základních kompendiálních lingvistických pracích a příručkách. Hlavní pozornost je věnována gramatické problematice. K úkolům kurzu patří i vyrovnání vstupních znalostí studentů přicházejících z různých typů škol.
Výstupy z učení
Student po absolvování kurzu:
- zná základní českou i mezinárodní terminologii oboru, orientuje se v oborových kompendiích a příručkách;
- na kvalitní úrovni zvládá komplexní jazykové rozbory (v duchu tradiční středoškolské výuky);
- poradí si s analýzou jednodušších gramatických problémových jevů, dokáže je vyhledávat v každodenní jazykové praxi;
- je připraven pro studium (českého) jazyka v jednotlivých specializovaných disciplínách.
Osnova
 • 1. Přehled oborových kompendií a praktických i popularizačních příruček oboru.
 • 2. Základy oborové terminologie s akcentací porozumění náročnějším pojmům.
 • 3. Systém češtiny se zaměřením na gramatiku, tedy na rovinu morfologickou a syntaktickou.
 • 4. Komplexní jazykové rozbory.
 • 5. Elementární seznámení s typologickými charakteristikami češtiny (podle V. Skaličky).
Literatura
  doporučená literatura
 • Náhradní obsah: ADAM, Robert a kol. Gramatické rozbory češtiny. Praha:Karolinum, 2017. 238 s. ISBN 978-80-246-3750-1.
 • Nový encyklopedický slovník češtiny. Edited by Petr Karlík - Marek Nekula - Jana Pleskalová. První vydání. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2016. Strana 110. ISBN 9788074224829. info
 • Úvodní jazykový seminář: výklad a cvičení. Praha: Karolinum, 2014. [Elektronický zdroj.] Dostupné z: https://search.mlp.cz/cz/titul/uvodni-jazykovy-seminar-vyklad-a-cviceni/4327206/
  neurčeno
 • Příruční mluvnice češtiny. Edited by Petr KARLÍK - Marek NEKULA - Zdenka RUSÍNOVÁ. Vyd 2., opr. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008. 799 s. ISBN 9788071069805
 • HAVRÁNEK, Bohuslav a Alois JEDLIČKA. Česká mluvnice [Havránek, 1988]. 6. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988. 568 s. info
 • ŠMILAUER, Vladimír. Nauka o českém jazyku. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1972. 333 s. URL info
 • ČECHOVÁ, Marie. Komplexní jazykové rozbory. 2., uprav. vyd. Praha: SPN, 1996. 263 s. ISBN 8085937271. info
 • GREPL, Miroslav a Petr KARLÍK. Cvičení z českého jazyka. 1, Slovní druhy : s klíčem. Vyd. 1. Brno: MC nakladatelství, 1995. 101 s. info
 • GREPL, Miroslav a Petr KARLÍK. Cvičení z českého jazyka. 2, Větná skladba : s klíčem. Vyd. 1. Brno: MC nakladatelství, 1995. 102 s. info
 • DEMLOVÁ, Emílie. Praktická cvičení z českého jazyka. Vyd. 2., upr. a rozš. Ostrava: Ostravská univerzita, 1995. 178 s. ISBN 8070424338. info
 • ČMEJRKOVÁ, Světla. Čeština, jak ji znáte i neznáte. Vyd. 1. Praha: Academia, 1996. 259 s. ISBN 8020005897. info
 • ČERNÁ, Anna. Na co se nás často ptáte. 1. vyd. Praha: Scientia, 2002. 168 s. ISBN 807183260X. info
 • Jsme v češtině doma? Edited by Markéta Pravdová. Vyd. 1. Praha: Academia, 2012. 200 s. ISBN 9788020021465. info
 • SKALIČKA, Vladimír. Typ češtiny. Praha: Slovanské nakladatelství, 1951. 96 s. info
Výukové metody
Úvodní krátký výklad vyučujícího, případně referujícího studenta, diskuze, jazykové rozbory, individuální i společná analýza zadaných nebo studenty vyhledaných zajímavých/problémových jevů jazykové praxe. Kontrolní testování znalosti probraných jevů.
Metody hodnocení
Závěrečný zápočtový písemný test zaměřený především na komplexní jazykový rozbor a na zvládnutí oborové terminologie. Předpokladem přístupu k testu je účast ve výuce (s tolerancí maximálně dvou absencí), plnění drobných zadaných úkolů a úspěšné zvládnutí průběžného testování probrané látky.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2023/CJJ01