DU1715 Seminář: Raně novověké umění od Masaccia po Canovu I.

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. Mgr. Radka Nokkala Miltová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Radka Nokkala Miltová, Ph.D.
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Radka Nokkala Miltová, Ph.D.
Předpoklady
Předpokladem je základní znalost dějin umění
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/15, pouze zareg.: 0/15, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/15
Cíle předmětu
Základní uvedení do problematiky raněnovověkého umění
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen orientace v základních otázkách raněnovověkého umění (autoři, funkce uměleckých děl, ikonografická témata, kontext děl)
Osnova
  • Základní otázky výzkumu raněnovověkého umění • umělci • objednavatelé • ikonografie • funkce • kontext
Literatura
    doporučená literatura
  • KROUPA, Jiří. Jiří Kroupa (ed.), V zrcadle stínů. Morava v době barokní 1670 -1790. První. Brno: Moravská galerie v Brně, 2003. 384 s. (česká mutace francouzského originálu). ISBN 80-7027-121-3.
  • KRSEK, Ivo. Umění baroka na Moravě a ve Slezsku. Edited by Zdeněk Kudělka, Photo by Prokop Paul. Vyd. 1. Praha: Academia, 1996. 739 s. ISBN 8020005404.
  • WITTKOWER, Margot a Rudolf WITTKOWER. Born under Saturn : the character and conduct of artists : a documented history from antiquity to the French Revolution. Edited by Joseph Connors. New York: New York Review Books, 2007. xxxiv, 344. ISBN 9781590172131
  • PANOFSKY, Erwin. Studies in iconology. Deutschen Ausgabe. Köln: DuMont, 1980. 356 stran. ISBN 3770109376.
  • FREEDMAN, Luba. Classical myths in Italian Renaissance painting. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. xvi, 292. ISBN 9781107001190.
  • PANOFSKY, Erwin. Význam ve výtvarném umění : Meaning in the visual arts (Orig.). Vyd. 1. Praha: Odeon, 1981. 372 s. : i.
Výukové metody
Přednášky, diskuse v hodině, domácí úkoly. Součastí semináře je vypracování a příp. přednesení referátu na zadané téma
Metody hodnocení
zápočet
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.