DU1715 Seminář: Raně novověké umění od Masaccia po Canovu I. (Finské umění)

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Radka Nokkala Miltová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Radka Nokkala Miltová, Ph.D.
Kontaktní osoba: Mgr. Radka Nokkala Miltová, Ph.D.
Předpoklady
Předpokladem je základní znalost dějin umění
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/15, pouze zareg.: 0/15, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/15
Cíle předmětu
Základní uvedení do problematiky raněnovověkého umění
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen orientace v základních otázkách raněnovověkého umění (autoři, funkce uměleckých děl, ikonografická témata, kontext děl)
Osnova
  • kapitoly z dějin finského umění (architektura, sochařství, malířství) od středověku po novověk: hrad a katedrála v Turku; Olavinlinna v Savonlinně; umělci 17. a 18. století (Joachim Neiman, Elias Brenner, Mikael Toppelius ad.); od neoklasicismu k romantismu (Erik Cainberg; Werner Holmberg; Fanny Churberg); malíři přelomu 19. a 20. století – národní melancholie (Albert Edelfelt; Helene Schjerfbeck; Akseli Gallen-Kallela, Hugo Simberg ad.); secesní architektura; velká jména moderní architektury (Gottlieb Eliel Saarinen; Eero Saarinen; Alvar Aalto).
Literatura
  • VALKONEN, Markku. Finnish art : over the centuries. 2nd rev. ed. Helsinki: Otava, 1999. 168 s. ISBN 951116080X. info
  • VALKONEN, Markku. The golden age : Finnish art 1850-1907. Translated by Michael Wynne-Ellis. 3rd ed. Helsinki: Werner Söderström Osakeyhtiö, 1998. 311 s. ISBN 9510175706. info
Výukové metody
Přednášky, diskuse v hodině, domácí úkoly. Součastí semináře je vypracování a příp. přednesení referátu na zadané téma
Metody hodnocení
zápočet
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.