DAF03 Metodologický seminář

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MgA. David Drozd, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D.
Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra divadelních studií - Filozofická fakulta (50,00 %), Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta (50,00 %)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Metodologická průprava k realizaci disertačního projektu a na podporu badatelské a akademické práce.
Výstupy z učení
- vytvořit design výzkumného projektu
- orientovat se v aktuálních methodologických postupech a kriticky je aplikovat ve vlastním výzkumu
Osnova
 • Konkrétní náplň kurzu je uzpůsobena odborným potřebám a zájmům zúčastněných studentů.
 • Doktorandi se formou samostudia kombinovaného s individuálními konzultacemi a společnými semináři učí metodologickým principům koncipování a realizace výzkumného projektu, psaní disertační práce.
 • Podle potřeby jsou do kurzy přizvání zahraniční pedagogové jako konzultanti dílčích témat.
Literatura
  povinná literatura
 • KAHN, Norma B. Jak efektivně studovat a pracovat s informacemi. Translated by Hana Kašparovská. 1. vyd. Praha: Portál, 2001. 149 s. ISBN 80-7178-443-5. info
 • ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Sociologické nakladatelství, 2009. 209 s. Studijní texty, 34. svazek. ISBN 978-80-86429-40-3. info
 • ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Illustrated by Hana Kymrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999. 204 s. ISBN 8020007555. info
  doporučená literatura
 • BECKER, Howard S. a Pamela RICHARDS. Writing for social scientists : how to start and finish your thesis, book, or article. 2nd ed. Chicago: University of Chicago Press, 2007. xiv, 197. ISBN 9780226041322. info
 • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
 • Working for a doctorate : a guide for the humanities and social sciences. Edited by Norman Graves - Ved Varma. 1st. pub. London: Routledge, 1997. x, 202 s. ISBN 0-415-14730-1. info
 • Gregory Colon Semenza: Graduate study for the twenty-first century: how to build an academic career in the humanities. New York: Palgrave Macmillan, 2010.
Výukové metody
Samostudium, samostatná práce, semináře, prezentace, konzultace.
Metody hodnocení
Zápočet je udělen na základě předložení zadaných seminárních prací a seminárních prezentací.
Informace učitele
Předmět se doporučuje absolvovat v prvním semestru studia.
Předmět lze nahradit - po dohodě s vedoucím kurzu a se školitelem - jiným specializovaným metodologickým kurzem podle zaměření disertačního projektu, a to případně i na jiném oboru.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, podzim 2022, jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2022/DAF03