BAX201 Finština pro nefinštináře I.

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Bc. Jana Břehovská (cvičící)
Mgr. Petra Hebedová, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
Mgr. Petra Hebedová, Ph.D.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
BAX201/01: Po 18:00–19:40 K32, J. Břehovská
BAX201/02: Čt 18:00–19:40 K12, J. Břehovská
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 98 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 90/98, pouze zareg.: 1/98, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/98
Jiné omezení: Předmět není určen studentům oboru Baltistika
Cíle předmětu
Kurz je zaměřen především prakticky, cílem je osvojení si základních jazykových dovedností. Součástí je i výklad stavby finštiny, který by měl podpořit možnosti jazyk používat.
Výstupy z učení
Na konci této úvodní části by měl student ovládat správnou výslovnost, tvoření správných tvarů a vět na odpovídající úrovni, rozumět užití některých pádů, užívat slovesa v přítomném čase, odpovídat na jednoduché otázky a znát odpovídající slovní zásobu.
Osnova
  • Součástí výuky je především nácvik výslovnosti, výklad gramatiky, procvičování slovní zásoby a gramatiky s pomocí cvičení. Postupně se připojuje čtení jednoduchých textů a nácvik konverzace použitelné v každodenních situacích. Nutností je účast v hodinách, plnění zadaných domácích úkolů a absolvování průběžných testů nebo závěrečného testu podle pokynů učitele.
Literatura
  • Lindroos, Hilkka 2002: Finština nejen pro samouky. Praha: Leda.
  • Silfverberg, Leena 2001: Harjoituksia suomen kielen perusopetusta varten. Helsinki: Finn Lectura.
Výukové metody
cvičení, domácí příprava
Metody hodnocení
závěrečný písemný test
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/BAX201