BAX202 Finština pro nefinštináře II.

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Nina Kapušová (přednášející)
Mgr. Petra Hebedová, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
Mgr. Petra Hebedová, Ph.D.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 14:00–15:40 K23
Předpoklady
BAX201 Finština I. && ! BA104F Finský kurs B2: praktikum
Absolvování kurzu BAX201.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 18/60, pouze zareg.: 0/60, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/60
Jiné omezení: Předmět není určen studentům oboru Baltistika
Cíle předmětu
Jde o druhou část čtyřsemestrálního kurzu finštiny. Cílem je osvojení si základních jazykových dovedností. Součástí je i výklad stavby finštiny, který by měl podpořit možnosti jazyk používat.
Výstupy z učení
Na konci tohoto semestru by měl student být shopen konverzovat na jednoduchá témata, rozumět textu na odpovídající úrovni, používat starší i nově osvojené gramatické jevy a slovní zásobu.
Osnova
 • imperfekt
 • číslovky
 • lokální pády
 • kmenové alternace
 • postpozice
 • konverzace
 • četba textů
 • poslech
Literatura
 • Lindroos, Hilkka 2002: Finština nejen pro samouky. Praha: Leda.
 • Silfverberg, Leena 2001: Harjoituksia suomen kielen perusopetusta varten. Helsinki: Finn Lectura.
Výukové metody
cvičení, domácí příprava
Metody hodnocení
závěrečný písemný test
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/BAX202